Actualiteit

Over bedrijfswagens en tankkaarten: nieuwe regels zullen vennootschappen geld kosten

gepost op 24 februari 2017, 15:50 in

Vennootschappen die hun personeel een bedrijfswagen ter beschikking stellen, moesten tot vorig jaar 17 % van het bedrag opnemen in hun verworpen uitgaven. Vanaf 2017 zal er 40 % van het bedrag in de verworpen uitgaven moeten worden opgenomen, als de vennootschap de brandstofkosten geheel of gedeeltelijk ten laste neemt, bv. als de werknemer/bedrijfsleider een wagen met tankkaart krijgt. Deze nieuwe regel werd ingevoerd door de programmawet van 25 december 2016

lees meer

Btw en online kansspelen

gepost op 16 februari 2017, 15:45 in

Vroeger gold voor alle spelen en weddenschappen een btw-vrijstelling. Sinds augustus 2016 zijn de regels evenwel aangepast. Online weddenschappen vallen sindsdien buiten de vrijstelling. Daarbij rijzen natuurlijk wel wat vragen: op welke spelen moet er nu btw worden aangerekend en hoeveel btw precies? Wij gaan op zoek naar de antwoorden.

lees meer

Jaarrekening vereniging: neerleggingskosten voor 2017

gepost op 09 februari 2017, 15:34 in

De tarieven die (internationale) verenigingen en stichtingen betalen voor het neerleggen van hun jaarrekening bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België zijn geïndexeerd. Sinds 1 januari 2017 zijn nieuwe tarieven van toepassing. De gebruikte drager en het model van de jaarrekening bepalen het te betalen bedrag.

lees meer

Jaarrekening onderneming: neerleggingskosten voor 2017

gepost op 02 februari 2017, 15:19 in

De meeste vennootschappen met rechtspersoonlijkheid moeten hun jaarrekening neerleggen bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België. Het tarief voor het neerleggen van jaarrekeningen wordt bepaald door de gebruikte drager, de begindatum van de jaarrekening, en het model van de jaarrekening. De kosten voor die openbaarmaking worden elk jaar geïndexeerd.

lees meer

Fiscaal statuut van de meewerkende echtgenoot

gepost op 27 januari 2017, 14:48 in

Een meewerkende echtgenoot is een echtgenoot die een zelfstandige werkelijk helpt in het uitoefenen van diens activiteit. De belastingplichtige kan een deel van zijn inkomen aan zijn meewerkende echtgenoot toerekenen. We bekijken kort de specifieke regels van dit statuut.

lees meer

Betalingen aan belastingparadijzen: aangifteplicht verstrengd

gepost op 20 januari 2017, 13:55 in

Betalingen aan belastingparadijzen: aangifteplicht verstrengd Vennootschappen die betalingen doen van meer dan 100.000 EUR aan belastingparadijzen moeten dit aan de fiscus melden. Deze verplichting wordt op verschillende gebieden uitgebreid, zo wordt onder andere de definitie van ‘belastingparadijs’ aangepast.

lees meer

Fiscaal co-ouderschap vanaf 2017 uitgebreid tot meerderjarige kinderen

gepost op 13 januari 2017, 13:46 in

Bij fiscaal co-oudershap delen ex-partners het fiscaal voordeel dat ze krijgen omdat ze hun gemeenschappelijke kinderen ten laste hebben. De ouders delen het ouderlijk gezag en de huisvesting van de kinderen. Tot nu toe kwamen enkel minderjarige kinderen voor het systeem in aanmerking. Vanaf 2017 kan het ook voor de meerderjarige kinderen.

lees meer

Nieuwe maatregel voor werklozen: Springplank naar zelfstandige

gepost op 06 januari 2017, 11:24 in

Tot voor kort mochten werklozen slechts bij wijze van uitzondering een nevenactiviteit uitoefenen als zelfstandige. Dankzij een nieuwe maatregel van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening kunnen werklozen gedurende twaalf maanden een nevenactiviteit als zelfstandige combineren met werkloosheidsuitkeringen. De maatregel "Springplank naar zelfstandige" bestaat sinds 1 oktober 2016.

lees meer

Moet ik een eindejaarspremie uitbetalen?

gepost op 21 december 2016, 9:08 in

Veel werknemers kijken stilaan uit naar hun eindejaarspremie of dertiende maand. Maar de uitbetaling van deze premie is geen wettelijke verplichting voor de werkgever. Alles hangt af van de geldende regeling in de sector of op ondernemingsniveau.

lees meer

Octrooiaftrek verdwijnt, innovatieaftrek verschijnt

gepost op 16 december 2016, 9:43 in

De aftrek voor octrooi-inkomsten in zijn huidige vorm wordt afgeschaft met een vijfjarige overgangsregeling. Tegelijk werkt de regering tegen het jaareinde aan een nieuwe, verruimde aftrek voor innovatie-inkomsten.

lees meer