Een financiële audit of accountantscontrole

Bij een audit wordt de boekhouding gecontroleerd. Deze financiële analyse is van essentieel belang voor u als zelfstandige, maar ook voor de financiële instellingen, leveranciers, overheden en alle andere belanghebbenden.

Axxi kan als erkend accountant IAB instaan voor een kwalitatieve audit, waarbij de bevindingen worden gepresenteerd in een duidelijk, gedetailleerd en betrouwbaar rapport.

Wij vinden het belangrijk om hierbij plichtsbewust en precies te werk te gaan. Een correcte boekhouding en betrouwbare financiële analyse is namelijk van onmeetbare waarde. Verder kan axxi ook instaan voor de verdere toepassingen van een audit. Zo kunnen wij eveneens een subsidieaanvraag of een kredietdossier nagaan of samenstellen aan de hand van de gevoerde audit.

Kort samengevat kunnen wij u helpen bij volgende aspecten:

  1. Controle op boekhouding
  2. Controle bij overnames
  3. Kredietaanvragen

Neem contact

financiële audit