Je denkt dat je weet wat een werknemer je kost?
Maar houd je daarbij ook rekening met kosten zoals het gebouw waarin hij werkt, de computer, de beroepsverzekering, werkkledij, bedrijfswagen, materiaal, ...

Je denkt dat je weet wat een product je kost?
Maar houd je daarbij ook rekening met kosten zoals het gebouw waar het geproduceerd wordt, de machine waarmee het gemaakt wordt, de stockage-kosten, het laden-en-lossen, de verpakking, de werkuren, ...

Weet je hoe jouw klantenbestand eruit ziet?
Welke klanten zorgen voor de winst en welke klanten zorgen ervoor dat je winst gereduceerd wordt? Hoe kun je jouw klanten opdelen in categorieën om specifieke marketing of verkoopstrategieën te bepalen?

Kostprijsberekening

Een kostprijsanalyse zet u op weg naar een juiste prijszetting voor uw product, dienst, prestatie of klantengroep. Onze analyse geeft u inzicht in uw kosten, klantenportefeuille, winstgevende of verlieslatende producten, en in uw verkoopstrategie. We optimaliseren de samenhang tussen uw kosten en verkoopprijs en vatten al onze bevindingen samen in een gedetailleerd rapport.
 

Opmaken van een kostprijsanalyse

Bij het opmaken van een kostprijsanalyse wordt je onderneming onder de loep genomen. De bedrijfsprocessen worden ontleed en de kostenstructuur wordt geanalyseerd op basis van de activiteiten en drivers van jouw onderneming.

Op deze manier kun je een verrassend of bevestigend inzicht verwerven in je huidige kostenstructuur, klantenportefeuille, verlieslatende of winstgevende producten en processen.
Dit inzicht kun je aanwenden om:

  1. een gerichte verkoop-en marketingstrategie op te maken
  2. een optimalisatie door te voeren in jouw kostenstructuur en/of bedrijfsprocessen
  3. een gerichte en onderbouwde verkoopprijszetting op te maken
  4. een budget op te maken en via nacalculaties te evalueren
  5. de impact van optimalisaties en veranderingen op je kostenstructuur te simuleren en voorspellen

Voor wie kan dit advies interessant zijn?

Een kostprijsanalyse kan verrijkend zijn voor:

  1. ondernemingen die veel omzet draaien, maar weinig winst maken en waarbij de oorzaak niet voor de hand liggend is
  2. ondernemingen die een nieuwe markt willen veroveren
  3. ondernemingen die een product uit hun gamma willen schrappen en de impact willen simuleren
  4. ondernemingen die hun verkoopprijzen willen evalueren en aanpassen

Wat moet dit kosten?

Afhankelijk van de vraag wordt een offerte opgesteld voor het project. 40% van het projectbedrag kan gesubsidieerd worden via KMO-portefeuille.

Interesse? neem contact