Een vermogen opbouwen op een optimale en haalbare manier

Vele ondernemers hebben de doelstelling, om na de actieve loopbaan te beschikken over een vermogen dat niet enkel een bepaalde levensstandaard financieërt, maar ook in een latere fase eventuele verzorgingskosten kan dekken.

Doordat vermogensbeheer en pensioenopbouw onlosmakelijk met fiscaliteit zijn verbonden, is een geplande opbouw met de nodige aandacht voor de fiscale implicaties, noodzakelijk. Naast veel valstrikken, kan de fiscaliteit ook enorme opportuniteiten bieden. Hoe hoger de fiscale druk immers, hoe meer rendement een fiscaal ondersteunde transactie opbrengt.

Bij axxi kan u terecht voor een optimale, maar realistische geplande opbouw van het vermogen. Wij onderzoeken tal van scenario’s die op uw situatie van toepassing kunnen zijn. Denk maar aan tal van mogelijke constructies in verband met onroerende goederen. Combinaties met een vennootschap zijn hier meestal zeer nuttig. De mogelijkheden die een groepsverzekering biedt, worden ook maar ten volle benut, als ze ook fiscaal geoptimaliseerd worden.

vermogensbeheer en pensioenopbouw

Verder vragen alle vormen van inkomen; al dan niet uit een vennootschap: zoals wedde, dividenden, intresten rekening courant, huur … hun specifieke fiscale optimalisatie. De kennis die axxi in huis heeft, speelt hierbij een onmisbare rol om dit succes te verzekeren.

Ten slotte maakt axxi er een punt van om regelmatig een check up te doen we gaan na of de vooropgestelde doelstellingen nog gehaald worden.

Neem contact