Di Rupo I heeft niet enkel de pensioenleeftijd opgetrokken voor werknemers, maar ook voor zelfstandigen. De pensioenleeftijd is afhankelijk van de lengte van de loopbaan. Hiernaast bouwt de regering de vermindering van het pensioen wegens vervroeging af. Voor zelfstandigen wil dit zeggen dat er rekening moet gehouden worden met verschillende wetteksten om te weten te komen:

  • Op welke leeftijd er op pensioen kan gegaan worden

  • Welke aftrek er eventueel nog zal gebeuren als hij voor 65 jaar met pensioen gaat

Aan de hand van onderstaande tabel kan u achterhalen aan welke wettelijke voorwaarden u moet voldoen om op pensioen te gaan. Afhankelijk van het jaar waarin u met pensioen wilt gaan en uw leeftijd op dat moment, kan u zien wat uw minimumloopbaan moet zijn (aantal jaren gewerkt) en met welk percentage uw vervroegd pensioen eventueel verminderd wordt ('aftrek en 'uitzondering aftrek').

Onder minimumloopbaan verstaan we:

  • Elk jaar dat minstens 2 kwartalen zelfstandige activiteit bevat

  • De loopbaanjaren als werknemer of ambtenaar (minstens 1/3de tewerkstelling)

Enkele voorbeelden

  • U wenst in 2013 met vervroegd pensioen te gaan op de leeftijd van 60 jaar. Dat kan als u een loopbaan bewijst van minstens 40 jaar. Uw vervroegd pensioen zal verminderd worden met 25%, tenzij u een loopbaan bewijst van minstens 41 jaar.

  • U wenst in 2013 met pensioen te gaan op de leeftijd van 63 jaar. Dat kan als u een loopbaan bewijst van minstens 38 jaar. Uw vervroegd pensioen wordt niet verminderd.

  • U wenst in 2014 met pensioen te gaan op de leeftijd van 61 jaar. Dat kan als u een loopbaan bewijst van minstens 39 jaar. Uw vervroegd pensioen zal verminderd worden met 18%, tenzij u een loopbaan bewijst van minstens 41 jaar.

  • U wenst in 2015 met pensioen te gaan op de leeftijd van 60 jaar. Dat kan als u een loopbaan bewijst van minstens 41 jaar. Uw vervroegd pensioen wordt niet verminderd.

Jaar op pensioen

Leeftijd:

60

60,5

61

61,5

62

63

64

65

2012

Minimumloopbaan

35

35

35

35

35

35

35

geen

Aftrek

-25%

-25%

-18%

-18%

-12%

-7%

-3%

0%

Uitzondering aftrek

geen aftrek vanaf een loopbaan van 42 jaar

2013

Minimumloopbaan

40

38

38

38

38

38

38

geen

Aftrek

-25%

-21,5%

-18%

-18%

-12%

0%

0%

0%

Uitzondering aftrek

geen aftrek vanaf een loopbaan van 41 jaar

2014

Minimumloopbaan

40

40

39

39

39

39

39

geen

Aftrek

-25%

-21,5

-18%

-18%

-12%

0%

0%

0%

Uitzondering aftrek

geen aftrek vanaf een loopbaan van 41 jaar

2015

Minimumloopbaan

41

41

41

40

40

40

40

geen

Aftrek

0%

0%

0%

-15%

-12%

0%

0%

0%

Uitzondering aftrek

geen aftrek vanaf een loopbaan van 41 jaar

Vanaf 2016

Minimumloopbaan

42

42

41

41

40

40

40

geen

Aftrek

0%

0%

0%

0%

-12%

0%

0%

0%

Uitzondering aftrek

geen aftrek vanaf een loopbaan van 41 jaar

Maximaal 2 jaar langer werken

De pensioenhervorming zorgde ervoor dat een aantal zelfstandigen hun pensioen met verschillende jaren moesten uitstellen. Om dit gevolg tegen te gaan, heeft de regering beslist dat de nieuwe pensioenvoorwaarden er niet mogen toe leiden dat iemand zijn pensioen met meer dan 2 jaar moet uitstellen ten opzichte van de oude wettelijke voorwaarden.

Bron: http://www.acerta.be/