Voordelen op de personenwagens eigendom van de vennootschappen

13 december 2011

Vanaf kalenderjaar 2012 worden de voordelen in natura op het gebruik van de wagens die eigendom zijn van de vennootschap op een andere wijze berekend.

Lees meer

Voordeel verwarming en elektriciteit

12 december 2011

Voor de verwarming komt het voordeel in 2012 op 1.820 euro per jaar en op 910 euro voor elektriciteit.

Lees meer

Belasting op de meerwaarde van aandelen

12 december 2011

De meerwaarde op aandelen blijft vrijgesteld indien de vennootschap de aandelen meer dan 1 jaar bezit, zo niet worden ze aan 25% belast.

Lees meer

Groepsverzekeringen

12 december 2011

De interne pensioentoezeggingen voor bedrijfsleiders moeten uitbesteed worden aan een verzekeringsmaatschappij en worden dus afgeschaft.De bestaande interne pensioenverbintenissen zullen binnen de...

Lees meer

Notionele intrestaftrek

12 december 2011

Het maximum tarief blijft zowel in 2012, 2013 en 2014 maximum 3% (+ 0.5% voor KMO 's).Niet afgetrokken NOI kan niet meer overgedragen worden vanaf 2012 en is dus verloren.

Lees meer

Onderkapitalisatie (thin capitalisation)

12 december 2011

Onderkapitalisatie (thin capitalisation) geldt nu ook voor verwante vennootschappen en leden van een groep, met eenzelfde bestuur.

Lees meer