Belaste reserves omvormen tot kapitaal mits betaling van 10% belasting

22 oktober 2013

Belaste reserves omvormen tot kapitaal mits betaling van 10% belasting

Lees meer

Staat ons spaargeld nog veilig bij de bank

24 april 2013

Staat ons spaargeld nog veilig bij de bank

Lees meer

Fiscale maatregelen

16 april 2013

Financiële maatregelen

Lees meer

Facturatieregels 2013

12 maart 2013

Op 1 januari 2013 gaan de facturatieregels van kracht. Hierbij brengen wij nog eens de oude regels voor voorschotfacturen in herinnering, maar leggen wij vooral de focus op de nieuwe regeling...

Lees meer

Sociale zekerheidsbijdrage van 1,5% of Wyninckxbijdrage op premies > 30.000 euro

4 maart 2013

De werkgever of de vennootschap is 1,5% sociale zekerheidsbijdrage verschuldigd op de premies van groepsverzekeringen, IPT-verzekeringen of pensioenfondsen boven de 30.000 euro per jaar en per...

Lees meer

Pensioen en bijverdienen

4 maart 2013

Onbeperkt bijverdienen kan vanaf de maand volgend op de 65e verjaardag, op voorwaarde dat de loopbaan voorafgaand aan het pensioen 42 jaar bedroeg. Uiteraard is het zo dat er op deze inkomsten wel...

Lees meer

Kleinkinderen kunnen rechtstreeks van hun grootouders erven

4 maart 2013

Op deze manier wordt vermeden dat er tweemaal successierechten zullen betaald worden.

Lees meer

Premietaks / Vrijstelling roerende voorheffing in tak 21

4 maart 2013

De premietaks op tak 21- en tak 23-levensverzekeringen verhoogt van 1,1% naar 2%.De vrijstelling roerende voorheffing in tak 21 na 8 jaar blijft overeind.

Lees meer

Meerwaarden op aandelen in vennootschappen

4 maart 2013

Klik op "Lees meer" voor de verschillende belastingstarieven.

Lees meer

Loonbonus

4 maart 2013

Het maximumbedrag van de vrijstelling van personenbelasting van de loonbonus stijgt van € 2.430 tot € 3.100.

Lees meer

Roerende voorheffing op intresten en dividenden

4 maart 2013

Vanaf 2013 verhoogt de roerende voorheffing op intresten en dividenden van 21% naar 25%.

Lees meer

Eigenaars van zonnepanelen betalen een netvergoeding

4 maart 2013

Vanaf 1 januari 2013 betalen eigenaars van fotovoltaïsche zonnepanelen een jaarlijkse netvergoeding. Het tarief bedraagt gemiddeld 53 euro per geïnstalleerd kilowatt.

Lees meer

Notionele interestaftrek

4 maart 2013

Vanaf 2013 (aanslagjaar 2014) is het basistarief 2,742% en 3,242% voor KMO's.

Lees meer

Slides infoavond BTW Wijzigingen 2013

25 januari 2013

Hieronder vindt u de slides.

Lees meer