Moet ik een eindejaarspremie uitbetalen?

21 december 2016

Veel werknemers kijken stilaan uit naar hun eindejaarspremie of dertiende maand. Maar de uitbetaling van deze premie is geen wettelijke verplichting voor de werkgever. Alles hangt af van de...

Lees meer

Octrooiaftrek verdwijnt, innovatieaftrek verschijnt

16 december 2016

De aftrek voor octrooi-inkomsten in zijn huidige vorm wordt afgeschaft met een vijfjarige overgangsregeling. Tegelijk werkt de regering tegen het jaareinde aan een nieuwe, verruimde aftrek voor...

Lees meer

Op zoek naar alternatieve beloning? Betaal de poetsvrouw van uw werknemer

9 december 2016

Een gewone loonsverhoging geven aan uw werknemer of bedrijfsleider kost veel geld. Tegelijkertijd houdt uw werknemer of bedrijfsleider er in verhouding niet zoveel aan over. U kan echter ook op een...

Lees meer

Basisrentevoet voor belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen

2 december 2016

Alle belastingplichtigen die winsten of baten behalen, moeten voorafbetalingen doen. Bij geen of ontoereikende voorafbetalingen wordt een belastingvermeerdering toegepast. Vanaf het aanslagjaar...

Lees meer

Werken op een feestdag opent recht op inhaalrust

25 november 2016

Werknemers te werk stellen op feestdagen is in principe verboden. Als zondagsarbeid is toegestaan, mag uw werknemer wel tijdens een feestdag werken. Hij heeft dan recht op "inhaalrust".

Lees meer

De gevolgen van de Brexit voor uw bedrijf

18 november 2016

De kogel is door de kerk. De Britten hebben zich uitgesproken vóór een Brexit. Dat een Brexit gevolgen voor het bedrijfsleven in het Verenigd Koninkrijk en hier zal hebben, staat buiten kijf....

Lees meer

Gewestelijke deadlines voor aanvraag terugbetaling educatief verlof

11 november 2016

Als uw werknemer educatief verlof opneemt, moet u die uren doorbetalen. U kan wel een terugbetalingsdossier indienen. Voor het indienen van die aanvraag moet u -sinds de zesde staatshervorming- bij...

Lees meer

Vouchers krijgen apart btw-statuut

4 november 2016

Met een voucher of waardebon kan je als klant een product of dienst aankopen. Voor een ‘voucher’ zijn er twee momenten relevant: ten eerste de aankoop, ten tweede het gebruik. Op Europees vlak...

Lees meer

Klantenlistings in de btw: regeling versoepeld voor kleine ondernemingen

28 oktober 2016

Ondernemingen zijn in principe verplicht jaarlijks een klantenlisting in te dienen. Ze moeten aan de administratie laten weten wie hun klanten zijn. Voor kleine ondernemingen is deze regel sinds 1...

Lees meer

Deeleconomie: welk belastingregime? BTW-aspecten?

21 oktober 2016

Diensten in de ‘deeleconomie’, die aangeboden worden via onlineplatformen als Uber en thuisafgehaald.be, kunnen vanaf nu genieten van een bijzonder fiscaal regime. De opbrengsten worden als...

Lees meer

Intracommunautaire levering bewijzen met bestemmingsdocument

14 oktober 2016

Een intracommunautaire levering (ICL) is vrijgesteld van btw. De belasting zal namelijk verschuldigd zijn in het land (een andere lidstaat van de EU) waar de intracommunautaire verwerving (ICV)...

Lees meer

Btw: maand- of kwartaalaangever?

7 oktober 2016

Btw-belastingplichtigen moeten periodiek een btw-aangifte. Dat kan per kwartaal, of per maand. Wat is het verschil? Zijn er criteria om te bepalen of je maandelijks of per kwartaal moet aangeven?...

Lees meer

Nieuw permanent systeem fiscale en sociale regularisatie in werking

30 september 2016

Het zat er al lang aan te komen: een nieuw én permanent systeem voor fiscale en sociale regularisatie. Sinds 1 augustus 2016 is het ook effectief in werking. Belastingplichtigen krijgen daardoor...

Lees meer

Aansluiten bij sociaal verzekeringsfonds verplicht vóór start van de activiteit

22 september 2016

Wie start met een zelfstandige activiteit moet zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. De termijn waarbinnen dit moet gebeuren, ligt wettelijk vast. Voortaan moeten zelfstandigen zich...

Lees meer

Invloed van het nieuw Vlaams doelgroepenbeleid op de patronale RSZ

15 september 2016

De Vlaamse overheid is op 1 juli 2016 met een eigen doelgroepenbeleid gestart. Ze verleent financiële steun voor de aanwerving en tewerkstelling van werknemers ouder dan 55, laag- en...

Lees meer

Publiciteit op wagen aanbrengen: geen aftrekbeperking btw meer

8 september 2016

De btw op autokosten is beperkt tot 50 %. In principe geldt dat voor alle autokosten. Daar komt vanaf nu verandering in. Het aanbrengen van reclame op een wagen wordt door de fiscus niet meer...

Lees meer

Nieuwe regels voor de witte kassa

1 september 2016

Ondertussen is het systeem van de geregistreerde kassa al enige tijd in werking. Toch blijven er problemen opduiken: zo had de Raad van State problemen met de fameuze 10 %-drempel. Om aan hun...

Lees meer

Nieuw subsidie-instrument voor Vlaamse kmo’s met groeiambities

26 augustus 2016

Vlaamse kmo’s kunnen sinds kort een beroep doen op de vereenvoudigde kmo-portefeuille. Die bevat nog 2 pijlers: opleiding en advies. Maar naast de vereenvoudigde kmo-portefeuille is er ook een...

Lees meer

Geld lenen aan familie of vrienden wordt soms fiscaal beloond: de Vlaamse belastingvermindering voor

19 augustus 2016

Geld lenen aan familie of vrienden wordt soms fiscaal beloond, denk bijvoorbeeld maar aan de win-winlening, waarbij een belastingplichtige een belastingvermindering krijgt voor een lening aan een...

Lees meer

Kleine ondernemingen in de btw: hoe wordt de omzetdrempel berekend?

12 augustus 2016

Kleine ondernemingen zijn van btw vrijgesteld: ze moeten geen btw aanrekenen op hun diensten, maar mogen evenmin de btw die ze zelf betalen, aftrekken. Een onderneming is ‘klein’ voor de btw...

Lees meer

De Vlaamse woonbonus anno 2016

5 augustus 2016

Sinds de personenbelasting gedeeltelijk is geregionaliseerd, zijn de gewesten bevoegd voor de belastingvermindering voor woonleningen voor de eigen woning van de belastingplichtige. Vlaanderen had...

Lees meer

Wanneer zijn kostenvergoedingen vrij van sociale bijdragen?

29 juli 2016

Vergoedingen van “kosten eigen aan de werkgever” zijn in principe niet belastbaar en niet onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen als u rekening houdt met de plafonds die door de fiscus en...

Lees meer

Investeringsaftrek 2017: percentages blijven gelijk

22 juli 2016

Ondernemingen (zowel natuurlijke personen als vennootschappen) die investeren in nieuwe materiële vaste activa hebben recht op een fiscaal voordeel: de investeringsaftrek. De uitgaven gedaan voor...

Lees meer

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor startende ondernemingen: veel gestelde vragen

15 juli 2016

Startende ondernemingen genieten een vrijstelling van de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing. Dit betekent dat ze wel BV moeten inhouden op de lonen van hun personeel, maar dat ze de ingehouden...

Lees meer

Bestuurders-rechtspersonen en btw: een opfrissing en update

13 juli 2016

We hebben al eerder stil gestaan bij de nieuwe regeling die bestuurders-rechtspersonen aan btw onderwerpt. Na heel wat uitstel is de regeling op 1 juni 2016 dan toch in werking getreden. Om alle...

Lees meer

Vlaamse miserietaks aangepakt

10 juni 2016

Enkele jaren geleden werd het standaardtarief van het verdeelrecht opgetrokken tot 2,5 %. Dit zijn de registratierechten die moeten worden betaald wanneer mede-eigenaars die samen een onroerend...

Lees meer

Hinderpremie bij werkzaamheden vanaf 1 juli 2017 vereenvoudigd

6 juni 2016

In het huidige Vlaamse regeerakkoord is de versoepeling van de hinderpremie (= inkomenscompensatievergoeding zelfstandigen) opgenomen. De administratieve rompslomp die hoort bij het aanvragen van...

Lees meer

Gunstmaatregelen voor de horeca (2): fiscaal interessante overuren

2 juni 2016

Eind december introduceerde de regering nieuwe fiscale gunstmaatregelen voor de horeca. Enerzijds zijn er de flexijobs, die worden vrijgesteld van personenbelasting en persoonlijke sociale...

Lees meer

Herstructurering in familiebedrijven: opportuniteiten in schenk- en erfbelasting

13 mei 2016

Een familiale vennootschap kan in Vlaanderen aan een gunstig tarief worden geschonken of vererfd. Met de vrijstelling van schenkbelasting en een vlak tarief van 3% in de erfbelasting, is een...

Lees meer

Plastische chirurgie niet langer van btw vrijgesteld

6 mei 2016

Medische diensten van dokters, verplegers en ziekenhuizen zijn van btw vrijgesteld. Sinds 1 januari 2016 geldt deze vrijstelling evenwel niet langer voor esthetische ingrepen. Deze worden nu wel...

Lees meer

Subsidiedatabank - subsidiegidsen per thema

2 mei 2016

De Subsidiedatabank van het Agentschap Innoveren & Ondernemen gidst u door de belangrijkste steunmaatregelen van de provinciale, Vlaamse, federale en Europese overheden. Alle ondernemers actief in...

Lees meer

Taxshift in de praktijk: geen patronale bijdragen voor eerste werknemer

2 mei 2016

Van plan om een eerste werknemer aan te nemen? Dan betaalt u geen werkgeversbijdragen voor onbepaalde tijd. De bestaande verminderingen voor de eerste tot en met een vijfde werknemer schuiven op...

Lees meer

Belastingschijven in de personenbelasting worden aangepast

29 april 2016

De veel besproken tax shift heeft tot doel de belastingdruk te verschuiven van belasting op arbeid naar belastingen op consumptie en vermogen. De regering wil dit bereiken door een heel scala aan...

Lees meer

Vereenvoudigde kmo-portefeuille én nieuwe kmo-groeisubsidie voor Vlaamse kmo’s

22 april 2016

Op 1 april 2016 komt er voor de Vlaamse kmo’s een vereenvoudigde kmo-portefeuille. De bestaande pijlers, domeinen en afzonderlijke steunplafonds en -percentages verdwijnen. In het nieuwe systeem...

Lees meer

Omzetting boekhoudrichtlijn: wijzigen jaarrekening grote vennootschappen

15 april 2016

De belangrijkste boekhoudkundige hervorming van de afgelopen 40 jaar is een feit. Een wet en een uitvoeringsbesluit van 18 december 2015 zetten de Europese boekhoudrichtlijn om in Belgisch recht....

Lees meer

Omzetting boekhoudrichtlijn:  wijzigen jaarrekening kleine vennootschappen

14 april 2016

Door de omzetting van de boekhoudrichtlijn is de belangrijkste boekhoudkundige hervorming van de afgelopen 40 jaar een feit. Een wet en een uitvoeringsbesluit van 18 december 2015 zorgen voor...

Lees meer

Toegelaten arbeid gepensioneerden anno 2016

7 april 2016

Gepensioneerden die niet voldoen aan de voorwaarden om onbeperkt te mogen bijverdienen (vanaf de wettelijke pensioenleeftijd 65j of loopbaan van minstens 45 jaar) moeten zich houden aan bepaalde...

Lees meer

Gespreide taxatie van meerwaarden

18 maart 2016

Wanneer een vennootschap een meerwaarde realiseert bij het vervreemden van een bedrijfsgoed, is deze meerwaarde belastbaar. De vennootschap kan evenwel kiezen voor de gespreide taxatie van de...

Lees meer

De voordelen van een kleine vennootschap

11 maart 2016

Voor kleine vennootschappen gelden er her en der in het Belgisch fiscaal recht bijzondere regels. Nu er sinds begin januari nieuwe criteria gelden om te bepalen of een vennootschap ‘klein' is,...

Lees meer

Girale uitbetaling van loon verplicht

4 maart 2016

De Loonbeschermingswet bepaalt hoe u het loon aan uw werknemers moet uitbetalen. Vanaf 1 oktober 2016 moet het loon in giraal geld worden uitbetaald via overschrijving, postassignatie of circulaire...

Lees meer

Tips bij het inschrijven van facturen

1 maart 2016

Bij de controles van de BTW-administratie en de directe belastingen, stelden wij vast dat een aantal inschrijvingen van facturen foutief gebeuren. De altijd veranderende wetgeving maakt het niemand...

Lees meer

Esthetische chirurgie: niet meer vrijgesteld van BTW

22 februari 2016

De circulaire is nog niet verschenen maar toch kennen we al enkele belangrijke zaken. Tijdens het seminarie BTW op maandagavond 25/01/2016 werd ons dit meegedeeld:

Lees meer

Een nieuw statuut: de flexi-job

18 februari 2016

Op een voordelige manier bijverdienen in de horeca? Het kan met een flexi-job. Wie bijklust in de horeca moet immers vanaf het aanslagjaar 2016 geen belasting op zijn loon meer betalen. Welke...

Lees meer

Roerende voorheffing stijgt naar 27%

11 februari 2016

De laatste jaren werd er wel vaker gesleuteld aan het tarief van de roerende voorheffing. Dit jaar gaat het tarief weer omhoog. Het standaardtarief van de RV wordt vanaf 1 januari 2016 immers 27 %....

Lees meer

Kleine ondernemingen in de BTW: drempel naar 25.000 EUR

4 februari 2016

Kleine ondernemingen zijn van btw vrijgesteld, ze moeten geen btw aanrekenen maar mogen ook geen btw aftrekken. Daardoor ontsnappen ze aan heel wat administratieve verplichtingen. Ondernemingen die...

Lees meer

Naast de kleine, kennen we binnenkort ook de microvennootschap

29 januari 2016

Kleine vennootschappen kunnen in België op heel wat bijzondere (fiscale) maatregelen rekenen. Jarenlang werd om te bepalen of een vennootschap klein was gekeken naar artikel 15 van het Wetboek van...

Lees meer

Bedrijfsvoorheffing: starters moeten BV niet volledig doorstorten

22 januari 2016

De programmawet van 10 augustus 2015 bevatte heel wat incentives voor startende ondernemingen. Twee daarvan wilden vooral investeringen in start ups aanmoedigen: een belastingvermindering voor wie...

Lees meer