Meer tijd voor aanvraag Vlaamse hinderpremie

17 november 2017

Bent u een detailhandelaar die te maken krijgt met hinder door werken voor de deur van uw zaak? Dan kan u sinds 1 juli 2017 de ‘nieuwe’ hinderpremie aanvragen bij het Vlaams...

Lees meer

Bezoek Axxi op de Bedrijvencontactdagen 2017 te Kortrijk

13 november 2017

Kom op 6 en 7 december 2017 langs op onze stand op de Bedrijvencontactdagen 2017 te Kortrijk.  

Lees meer

Het zomerakkoord 2018 : bezoldiging als bedrijfsleider

9 november 2017

Lees meer

Het zomerakkoord 2018 voor vennootschappen : kapitaalvermindering onderworpen aan roerende voorheffi

8 november 2017

EEN KAPITAALVERMINDERING ZOU GEDEELTELIJK ONDERWORPEN WORDEN AAN DE ROERENDE VOORHEFFING   Ook over dit onderwerp werd een aparte nieuwsbrief opgemaakt en kunt u op onze website...

Lees meer

Het zomerakkoord 2020: pro rata temporis afchrijven

8 november 2017

Lees meer

Het zomerakkoord 2018: Minimumbelasting voor vennootschappen vanaf 1 miljoen euro

8 november 2017

MINIMUMBELASTING VOOR ALLE VENNOOTSCHAPPEN MET BELASTBARE WINST VANAF 1 MILJOEN EURO   Op de eerste schijf van 1 miljoen winst blijven allerhande aftrekken mogelijk. Maar op alles...

Lees meer

Het zomerakkoord 2018 voor zelfstandigen: kostenforfait

8 november 2017

Lees meer

Het zomerakkoord 2018 voor zelfstandigen: aanvullend pensioen

8 november 2017

Lees meer

Het zomerakkoord 2018: vrijstelling ontvangen dividenden van dochterondernemingen

8 november 2017

Lees meer

Het zomerakkoord 2018 voor vennootschappen : berekening van de notionele intrestaftrek

8 november 2017

DE NOTIONELE INTRESTAFTREK BEREKEND OP BASIS VAN DE AANGROEI VAN HET KAPITAAL   De notionele intrestaftrek wordt berekend op de aangroei van het eigen vermogen, waarbij de gemiddelde...

Lees meer

Het zomerakkoord 2018 voor vennootschappen : belastingvermeerdering van 3% bij gebrek aan voorafbeta

8 november 2017

Lees meer

Het zomerakkoord 2018 voor vennootschappen : 13% regel bij dividenduitkering

8 november 2017

Lees meer

Het zomerakkoord 2018 : riante bonussen voor personeel

8 november 2017

RIANTE BONUSSEN VOOR PERSONEEL   Bedrijven zouden vanaf volgend jaar riante bonussen kunnen uitkeren aan hun personeel. Nu is de bestaande collectieve loonbonus begrensd op 3.255 euro...

Lees meer

Het zomerakkoord 2020 : wijziging aftrekbaarheid van autokosten

8 november 2017

Lees meer

Het zomerakkoord 2020 : intresten rekening courant

8 november 2017

Lees meer

Het zomerakkoord 2020 : Geruchten

8 november 2017

Lees meer

Het zomerakkoord 2020 : fiscale consolidatie

8 november 2017

Lees meer

Het zomerakkoord 2020 : Degressieve afschrijvingen

8 november 2017

DEGRESSIEVE AFSCHRIJVINGEN   Degressieve afschrijvingen zouden afgeschaft worden.  

Lees meer

Het zomerakkoord 2018 voor zelfstandigen : voordelige verkoop van eenmanszaken

8 november 2017

VOORDELIGE VERKOOP VAN EENMANSZAKEN   Verkoop van eenmanszaken zou voordeliger worden. Als de eenmanszaak wordt verkocht bij de stopzetting, zou op de gerealiseerde meerwaarde maar...

Lees meer

Het zomerakkoord 2018 voor zelfstandigen : aftrekbaarheid autokosten

8 november 2017

Lees meer

Het zomerakkoord 2018 voor vennootschappen: bij niet indiening van aangifte

8 november 2017

GEEN AANGIFTE INDIENEN   Vennootschappen die geen aangifte indienen vanaf 2018 zullen sowieso belast worden op een forfaitaire winst van 40.000 euro.  

Lees meer

Het zomerakkoord 2018 voor vennootschappen : verhoging van % van eenmalige investeringsaftrek

8 november 2017

Lees meer

Het zomerakkoord 2018 voor vennootschappen : meerwaarde op aandelen

8 november 2017

Lees meer

Het zomerakkoord 2018 voor vennootschappen : bezoldiging van bedrijfsleider

8 november 2017

Lees meer

Het zomerakkoord 2018 voor vennootschappen : de vennootschapsbelasting zou verlagen

8 november 2017

DE VENNOOTSCHAPSBELASTING ZOU VERLAGEN:   In 2018 wordt het gewoon tarief: 29,58% Voor KMO’s is er een verlaagd tarief op de eerste schijf van 100.000 euro winst:...

Lees meer

Het zomerakkoord 2018 : Wijninckx bijdrage verhoogt

8 november 2017

WIJNINCKX-BIJDRAGE VERHOOGT   De Wijninckx-bijdrage verhoogt van 1,5% naar 3% op de betaalde premies IPT boven de € 31.836 (index 2017)  

Lees meer

Het zomerakkoord 2018 : particulieren investeren in startende ondernemingen

8 november 2017

Lees meer

Het zomerakkoord 2018 : onbelast bijverdienen

8 november 2017

Lees meer

Het zomerakkoord 2018 : Effectentaks

8 november 2017

EFFECTENTAKS VAN 0,15%   Een effectentaks van 0,15% zou aangerekend worden op de effecten met een totale waarde van minstens 500.000 euro. De belasting viseert beursgenoteerde en ook...

Lees meer

Privacywetgeving: Bent u GDPR-compliant?

3 november 2017

De Europese privacyverordening (GDPR) voorziet een reeks nieuwe maatregelen voor verwerking, beheer en bewaren van persoonsgegevens. Vanaf 25 mei 2018 moet elke Belgische onderneming die...

Lees meer

Meerwaarde op aandelen in de vennootschap

30 oktober 2017

Zomerakkoord vanaf 2018

Lees meer

Roerende voorheffing op een deel van de kapitaalvermindering, in het Zomerakkoord!

12 oktober 2017

Lees meer

De wachttijd voor zelfstandigen bij arbeidsongeschiktheid

12 oktober 2017

Lees meer

Handelsmonsters, relatiegeschenken en reclameartikelen bekeken door een btw-bril

5 oktober 2017

Lees meer

Verlaging van de vennootschapsbelasting en andere fiscale maatregelen uit het begrotingsakkoord

28 september 2017

Lees meer

Gratis Premiegids - bouwen en renoveren

21 september 2017

Wie niet meer door het kluwen raakt van alle veranderingen en nieuwigheden in de premies en subsidies van de Vlaamse overheid met betrekking tot het renoveren van uw woning, kan sinds kort een...

Lees meer

Over mosselsoupers, wafelenbak, spaghetti-avonden en de btw

15 september 2017

Lees meer

Belasting van buitenlandse vakantiewoningen: hoelang houdt Belgische regeling nog stand?

8 september 2017

Lees meer

Nieuwe administratieve commentaar aanslag geheime commissielonen

1 september 2017

Lees meer

Het ABC van de loonbonus

25 augustus 2017

Lees meer

Procedure voor gerechtelijke ontbinding van vennootschappen aangepast

18 augustus 2017

Lees meer

Interestvoet bij handelstransacties voor 2e semester 2017

11 augustus 2017

Laattijdige betalingen van facturen kunnen grote gevolgen hebben voor uw onderneming. De interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties bedraagt 8%...

Lees meer

Nieuwe Vlaamse hinderpremie bij openbare werken

4 augustus 2017

Lees meer

Met de fiets naar het werk : de fiscale voordelen

28 juli 2017

Lees meer

Wanneer is een vennootschap vrijgesteld van het betalen van de vennootschapsbijdrage?

20 juli 2017

Lees meer

Vakantiedienstjaar bepaalt aantal vakantiedagen in vakantiejaar

14 juli 2017

Lees meer

Aandachtspunten bij tewerkstelling van studenten

7 juli 2017

Gaat u tijdens de zomervakantie een beroep doen op studenten? Sinds 1 januari 2017 mogen zij in het kader van een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten per kalenderjaar 475 uren...

Lees meer

Bewaarplicht ingeval van een geïnformatiseerde boekhouding

30 juni 2017

De ontwikkeling van nieuwe operating systems en het gebruik van cloud accounting vraagt dat de regels voor het houden en bewaren van boeken en verantwoordingsstukken worden verduidelijkt. De...

Lees meer

Voordeel alle aard gebruik woning: rechtspraak vindt regels ongrondwettig

23 juni 2017

Lees meer

Kostendelende verenigingen: nieuwe btw-regels

16 juni 2017

Lees meer

Deeleconomie nu echt in werking

9 juni 2017

Lees meer

Aangifte studentenarbeid in uren in plaats van in dagen

2 juni 2017

Lees meer

Overuren in de horeca: FAQ

26 mei 2017

Lees meer

Investeringsaftrek 2018: percentages blijven gelijk

19 mei 2017

Ondernemingen die investeren in nieuwe materiële vaste activa hebben recht op een investeringsaftrek. Hun uitgaven voor het verwerven nieuwe activa, mogen gedeeltelijk in mindering worden...

Lees meer

Overbrenging van goederen naar een andere lidstaat: minder strenge btw-formaliteiten

12 mei 2017

Het Hof van Justitie van de Europese Unie stelt zich in recente uitspraken steeds vaker soepel op ten aanzien van formele voorwaarden. Daardoor kunnen belastingplichtigen als ze aan de...

Lees meer

Wegwijs in de modaliteiten van het betaald educatief verlof

5 mei 2017

Wegwijs in de modaliteiten van het betaald educatief verlof Tijdens het educatief verlof van de werknemer betaalt de werkgever verder loon. Dit loon wordt wel begrensd. Na de opleiding...

Lees meer

Afschaffing BTW voorschotten

3 april 2017

Vanaf 1 april 2017 zijn de btw-voorschotten afgeschaft om de gelijkheid tussen maand- en kwartaalaangevers te bekomen.

Lees meer

Innovatie-inkomsten: meer over de nieuwe aftrek

31 maart 2017

We meldden al eerder dat de aftrek voor octrooi-inkomsten werd afgeschaft en na een periode van vijf jaar zal uitdoven. Omdat investeren in innovatie wel belangrijk blijft, heeft de regering een...

Lees meer

Geen toepassing van forfaitaire regeling meer voor wie GKS gebruikt

24 maart 2017

Ondernemingen die een witte kassa gebruiken, worden sinds 1 januari 2017 uitgesloten van de forfaitaire btw-regeling. Ze zijn sinds dan aan de gewone regeling onderworpen.

Lees meer

Onderzoeks- en aanslagtermijn verlengd bij buitenlandse inlichtingen

17 maart 2017

De fiscus heeft, naargelang de omstandigheden, verschillende termijnen waarin hij onderzoeksdaden kan verrichten en een aanslag kan vestigen. Zo bedraagt de termijn drie jaar als de...

Lees meer

Nieuw sociaal en fiscaal statuut voor de student-ondernemer

10 maart 2017

Sinds begin dit jaar kunnen studenten die een zelfstandige activiteit uitoefenen, een eigen statuut van student-zelfstandige aanvragen. De student-ondernemer geniet dan van een voordelige...

Lees meer

Over bedrijfswagens en tankkaarten: nieuwe regels zullen vennootschappen geld kosten

24 februari 2017

Vennootschappen die hun personeel een bedrijfswagen ter beschikking stellen, moesten tot vorig jaar 17 % van het bedrag opnemen in hun verworpen uitgaven. Vanaf 2017 zal er 40 % van het bedrag...

Lees meer

Btw en online kansspelen

16 februari 2017

Vroeger gold voor alle spelen en weddenschappen een btw-vrijstelling. Sinds augustus 2016 zijn de regels evenwel aangepast. Online weddenschappen vallen sindsdien buiten de vrijstelling. Daarbij...

Lees meer

Jaarrekening vereniging: neerleggingskosten voor 2017

9 februari 2017

De tarieven die (internationale) verenigingen en stichtingen betalen voor het neerleggen van hun jaarrekening bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België zijn geïndexeerd....

Lees meer

Jaarrekening onderneming: neerleggingskosten voor 2017

2 februari 2017

De meeste vennootschappen met rechtspersoonlijkheid moeten hun jaarrekening neerleggen bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België. Het tarief voor het neerleggen van jaarrekeningen...

Lees meer

Fiscaal statuut van de meewerkende echtgenoot

27 januari 2017

Een meewerkende echtgenoot is een echtgenoot die een zelfstandige werkelijk helpt in het uitoefenen van diens activiteit. De belastingplichtige kan een deel van zijn inkomen aan zijn meewerkende...

Lees meer

Betalingen aan belastingparadijzen: aangifteplicht verstrengd

20 januari 2017

Betalingen aan belastingparadijzen: aangifteplicht verstrengdVennootschappen die betalingen doen van meer dan 100.000 EUR aan belastingparadijzen moeten dit aan de fiscus melden. Deze verplichting...

Lees meer

Fiscaal co-ouderschap vanaf 2017 uitgebreid tot meerderjarige kinderen

13 januari 2017

Bij fiscaal co-oudershap delen ex-partners het fiscaal voordeel dat ze krijgen omdat ze hun gemeenschappelijke kinderen ten laste hebben. De ouders delen het ouderlijk gezag en de huisvesting van...

Lees meer

Nieuwe maatregel voor werklozen: Springplank naar zelfstandige

6 januari 2017

Tot voor kort mochten werklozen slechts bij wijze van uitzondering een nevenactiviteit uitoefenen als zelfstandige. Dankzij een nieuwe maatregel van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening kunnen...

Lees meer