Wie beheert uw goederen wanneer u zelf niet meer bekwaam of in staat bent, na bijvoorbeeld een ongeval met hersenschade, dementie, alzheimer,… In vele situaties zal de vrederechter tussenkomen, dient een indeplaatsstelling te worden gevraagd of blijft uw vermogen geblokkeerd. De onbekwaamheid vormt dus een echte spelbreker in het beheer en bestuur van uw eigen vermogen of het gemeenschappelijk vermogen van u en uw partner.

Sinds 1 januari 2014 is er een wettelijk kader waardoor elke meerderjarige persoon, die niet getroffen is door enige beschermingsmaatregel, via de zorgvolmacht zelf een buitengerechtelijke bescherming kan organiseren van zijn of haar vermogen.

Wat is een zorgvolmacht?

De zorgvolmacht is een lastgevingsovereenkomst waarbij één of meerdere personen als lasthebber aanduidt om zijn patrimonium in zijn naam en voor zijn rekening te beheren op het ogenblik dat hij tijdelijk of permanent daartoe verhinderd is.

Voor welke handelingen geldt de zorgvolmacht?

Tot voor kort kon de zorgvolmacht enkel betrekking hebben op het vermogen van de beschermde persoon. Door een recente facelift heeft de wetgever de zorgvolmacht uitgebreid voor (bepaalde) persoonlijke aangelegenheden. Zo kan u uw keuze voor een rusthuis, welbepaalde geneesheer, … laten opnemen.

Als de zorgvolmacht betrekking heeft op handelingen waarvoor de tussenkomst van een notaris vereist is, dan moet deze notarieel verleden worden. Bovendien moet de zorgvolmacht geregistreerd worden in het Centraal Register voor Lastgevingsovereenkomsten bij aanvang en beëindiging.

Kan de lasthebber de zorgvolmacht per direct gebruiken om handelingen te stellen in zijn naam?

Als lastgever kiest u zelf wanneer de zorgvolmacht in werking treedt. Onmiddellijk (vanaf de ondertekening van de akte) of op het ogenblik wanneer u wils- of handelingsonbekwaam bent. In het laatste geval is het belangrijk te bepalen hoe uw wilsonbekwaamheid moet worden vastgesteld. Wenst u evenwel een einde te stellen aan de zorgvolmacht, dan kan u deze ten allen tijde eenzijdig herroepen op voorwaarde dat u wilsbekwaam bent.

Waarom een zorgvolmacht?

De zorgvolmacht biedt u de vrijheid om een lasthebber naar keuze aan te duiden welke uw vermogen en bepaalde persoonlijke aangelegenheden zal beheren volgens uw vooropgestelde richtlijnen voor het moment u daartoe zelf niet meer in staat bent. Op tijd de nodige stappen nemen, kan heel wat juridische problemen vermijden en u de nodige gemoedrust bieden.
 

Niettemin de zorgvolmacht voor velen onbekend is, is het vehikel zeker niet onbemind. Het is nuttig op iedere leeftijd, dus ook als je jong bent.

Meer informatie?

U kunt altijd bij uw dossierbeheerder of onze jurist, Wouter Massez, terecht indien u vragen hebt over de zorgvolmacht of voor het opmaken van een zorgvolmacht.

Wouter Massez
wouter.massez@axxi.be
056/73 70 09

Neem contact voor meer info