De meerwaarde op aandelen blijft vrijgesteld indien de vennootschap de aandelen meer dan 1 jaar bezit, zo niet worden ze aan 25% belast.
De minwaarden en waardeverminderingen blijven fiscaal NIET aftrekbaar, tenzij het gaat over minwaarden op aandelen geleden door de verdeling van het maatschappelijk vermogen van een vennootschap (+ extra voorwaarden).