Zoals u weet heeft u tijd tot 1 januari 2024 om uw statuten aan te passen aan het nieuw vennootschapsrecht.
Een aantal dwingende bepalingen zullen reeds vanaf 1 januari 2020 op uw bestaande vennootschap van toepassing zijn.
Eén hiervan is de rechtsvorm.
Uw BVBA moet u vanaf 1 januari 2020 BV noemen. Hiervoor is geen statutenwijziging nodig.

Wat betekent dit concreet voor u?

Zowel op uw briefhoofd als op alle andere documenten die uitgaan van uw vennootschap (bv. brieven, facturen, algemene voorwaarden, bestelbonnen, ...) moet uw vennootschapsnaam immers vermeld zijn.

Wat moet u aanvangen met het oude briefpapier?

Als u begin 2020 het oude briefpapier (met bvba op) nog blijft gebruiken, vormt dat op zich geen probleem. De wet voorziet immers geen sancties als u de nieuwe benaming te vroeg of iets te laat gebruikt.
In elk geval is het aangewezen de dwingende regels onmiddellijk toe te passen.

Kortom, vanaf 1 januari 2020 wordt uw bestaande BVBA een BV en moet u de correcte benaming gebruiken. Ook indien u uw statuten niet wijzigt, moet vanaf 1 januari 2020 de nieuwe naam ‘BV’ op uw documenten staan.

Voor meer info neem contact