Ondertussen weten we het wel zeker, ook tijdens het jaar 2021 zal het corona-beestje een grote impact uitoefenen op onze bedrijvigheid.

Graag geven we jullie nog eens een update van de steunmaatregelen die de overheid voor 2021 heeft voorzien.

VLAIO

Vlaams beschermingsmechanisme 3 – voor periode 16/11/2020 tem 31/12/2020

De steun bedraagt 10% van de omzet exclusief btw tijdens dezelfde periode in 2019. Zelfstandigen in bijberoep krijgen 5% steun. Voor ondernemingen die nog niet gestart waren in 2019, wordt de omzetdaling vergeleken met de verwachte omzet zoals vermeld in het financieel plan.

Er zijn ook maximale en minimale steunbedragen bepaald:
• €11.250 voor ondernemingen < 9 werknemers
• €22.500 voor ondernemingen vanaf 10 tot 49 werknemers
• €60.000 voor ondernemingen met 50 werknemers of meer
• Minimum steunbedrag van €1000.

1.   Geen omzetdaling aan te tonen
Voor alle verplicht gesloten sectoren, met uitzondering van:
- Ondernemingen die 50% of meer uit take-away haalden in dezelfde periode in 2019
- Ondernemingen die terug open mochten vanaf 1/12/2020 -> referteperiode wijzigt naar 16/11/2020 tem 30/11/2020 zonder omzetdaling aan te tonen
De minimum en maximum steunbedragen voor gesloten sectoren worden geprorateerd. Raadpleeg de lijst via onderstaande link.
https://vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaams-beschermingsmechanisme-3/bedrag/lijst-van-verplicht-gesloten-sectoren

2.   60% omzetverlies aan te tonen
- Voor alle sectoren die een omzetdaling van minstens 60% hebben – mits motivering welke coronamaatregel aan de oorzaak van deze omzetdaling ligt.
- Voor verplicht gesloten sectoren die meer dan 50% omzet haalden uit take-away in de periode van 16/11/2019 tem 31/12/2019.
- Voor wie verplicht gesloten was tot 30/11/2020 maar een premie wil aanvragen voor de periode 16/11/2020 tem 31/12/2020.

Aanvragen kan sinds 04/01/2021 en tem 15/02/2021

Globalisatiepremie

De Vlaamse Regering heeft nieuwe steunmaatregelen goedgekeurd voor de zwaar getroffen sectoren. Zo zal er een Globalisatiepremie komen voor ondernemingen die in de laatste drie kwartalen van 2020, dus van 1 april tot 31 december 2020 minstens 70 of 90% omzetverlies hadden.
Zij kunnen rekenen op een steunpercentage van 10% van de omzet in dezelfde periode in 2019.
Van dat totale bedrag zullen de al uitbetaalde premies (hinder-, compensatie- en/of ondersteuningspremie en Vlaams beschermingsmechanisme) afgetrokken worden.

• Het steunbedrag mag voor kleine ondernemingen niet meer dan 90% van de vaste kosten zijn
• Voor middelgrote en grote ondernemingen mag het steunbedrag niet meer dan 70% van de vaste kosten zijn.
• Ondernemingen met een omzet van meer dan 25 miljoen euro (exclusief btw) en met minstens 20 werknemers worden gelijkgesteld met de categorie van 200 werknemers en meer.

Deze globalisatiepremie wordt momenteel uitgewerkt (kan dus nog niet aangevraagd worden), nog in januari zou Vlaio ons meer nieuws brengen over deze maatregel.

OVERBRUGGINGSRECHT

Dubbel crisis-overbruggingsrecht

Januari en februari
De verplicht gesloten sectoren kunnen nog steeds beroep doen op het dubbel-crisisoverbruggingsrecht: 2.583,38 euro per maand zonder gezinslast, of 3.228,20 euro met gezinslast.
Dit ongeacht of je ervoor kiest om al dan niet take away of click&collect te doen.

Ook de zelfstandigen afhankelijk van de verplicht gesloten sector kunnen een dubbele uitkering aanvragen voor de maanden januari en februari indien ze de zelfstandige activiteiten volledig onderbreken (take away en click&collect mag wel nog).
Je wordt als afhankelijk van een gesloten sector beschouwd als je minstens 60% van je activiteit uit die sector haalt.

Maart
Voorlopig werd besloten dat enkel de verplicht gesloten sectoren die geen take-away of click&collect organiseren het dubbel-crisioverbruggingsrecht nog kunnen aanvragen. (er is sprake om de maatregel zoals in januari en februari te verlengen tijdens de maand maart maar dit is nog niet goedgekeurd).

Enkel crisis-overbruggingsrecht

Januari en februari
Ben je afhankelijk van een verplicht gesloten sector maar kies je er toch voor om te blijven werken, dan heb je recht op een enkele uitkering van het crisis-overbruggingsrecht mits je een omzetdaling kunt aantonen van 40% (te wijten aan de coronamaatregelen) tijdens de voorafgaande maand vergeleken met deze maand in 2019.

Ook de niet verplicht gesloten sectoren kunnen enkel crisis-overbruggingsrecht ontvangen mits het aantonen van diezelfde omzetzaling van 40%.

Maart
Ben je verplicht gesloten en kies je ervoor om take-away of click&collect te organiseren, dan heb je op vandaag in maart slechts recht op het enkel crisis-overbruggingsrecht (zoals hierboven vermeld wordt dit mogelijk afgeschaft en kan toch het dubbel crisis-overbruggingsrecht aangevraagd worden)

Elke niet verplicht gesloten sector, maar ook de verplicht geslotene die ervoor kiezen take-away of click&collect te organiseren (onder voorbehoud), kunnen enkel crisis-overbruggingsrecht aanvragen wanneer ze een omzetdaling van 40% kunnen aantonen, dit terug tijdens de voorafgaande maand met dezelfde maand in 2019 te vergelijken.

Relance-overbruggingsrecht - werd niet verlengd na 31/12/2020

Klassiek overbruggingsrecht

Wie door quarantaine van werknemers, zichzelf of de kinderen (jonger dan 12), verlies van bestellingen, leveringsproblemen … zich genoodzaakt ziet zijn activiteiten volledig stop te zetten gedurende zeven opeenvolgende dagen kan genieten van het klassieke overbruggingsrecht. Deze uitkering hangt af van het aantal dagen gedwongen onderbreking:
• 7 tot 13 dagen: 322,92 euro (of 405,53 met gezinslast)
• 14 tot 20 dagen: 645,85 euro (of 807,05 met gezinslast)
• 21 tot 27 dagen: 968,77 euro (of 1.210,58 met gezinslast)
• minimum 28 dagen: 1.291,69 euro (of 1.614,10 met gezinslast)
• duurt de onderbreking minder dan 7 dagen, dan is er geen recht op een uitkering

Aanvragen kan via het sociaal verzekeringsfonds, afhankelijk bij wel sociaal verzekeringsfonds u bent aangesloten is dit al dan niet al mogelijk voor de maand januari. Betalingen van deze uitkering voor de maand januari gebeuren pas tijdens de eerste helft van februari.

Voor zaken met personeel kan er nog steeds heel eenvoudig tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden aangevraagd. Dit werd verlengd tot 31/03/2021.

ANDERE FEDERALE MAATREGELEN

- Individueel uitstel van betaling van belastingen zonder boetes en nalatigheidsintresten kan aangevraagd worden
- Fiscale vrijstelling van subsidies die worden toegekend door steden, gemeenten en deelstaten
- BTW-verlaging (6%) op handgels en mondmaskers
- Verlenging van de verhoogde investeringsaftrek van 25% tot eind 2022
- Verlenging van de garantieregeling voor KMO’s
- Verlenging uitstel van kapitaalaflossingen tot 31/03/2021
- Afbetalingsplannen voor zelfstandigen die uitstel van betaling van sociale bijdragen hebben gekregen, met behoud van het recht op terugbetaling gezondheidszorgen en dit tot 31/12/2021.

voor meer info neem contact