Dienstencheques - wijk en werkcheques

Vanaf 01/01/2020 wijzigt de fiscale aftrekbaarheid van deze cheques.
De aankoopprijs blijft dezelfde, nl. 9 euro per stuk. Echter vermindert de fiscale aftrekbaarheid van 30% naar 20%. 

Dienstencheques

Een dienstencheque kost volgend jaar 7,20 euro i.p.v. 6,30 euro vroeger.
Daarom kunnen we een fiscaal voordeel doen, door in 2019 nog het maximaal aan fiscaal aftrekbare dienstencheques te kopen per persoon = 1500 euro of 167 cheques van 9 euro.

Het gaat dus om 3.000 euro per gezin indien beide ouders ELK 1.500 euro dienstencheques kopen. We bemerken nog steeds dat 1 partner alle dienstencheques aankoopt met het gevolg dat hij/zij een deel van de fiscale aftrekbaarheid verliest tot het max. fiscaal aftrekbaar bedrag van 1470 euro in 2018/ 1.500 in 2019.

Zonder fiscaal voordeel kan iedereen 500 cheques aankopen: 400 cheques aan 9 euro en 100 cheques aan het tarief van 10 euro waarvan er dan 167 cheques per persoon het fiscaal voordeel kennen . Eenoudergezinnen kunnen 2.000 cheques kopen aan 9 euro per cheque . 

Wijk-werkcheques

Een combinatie is ook mogelijk : een deel dienstencheques en deel wijk-werkcheques aankopen. Fiscaal interessant tot 1.500 euro per persoon.

Klusjes laten uitvoeren, zoals bijvoorbeeld gras maaien, haag snoeien, koken en afwassen of meubelpakketten laten monteren? Daarvoor kan men beroep doen op een wijk -werker inschakelen.

Wat is wijk-werken?

Wijk-werken houdt in dat men enkele uren per week klusjes laat uitvoeren door een werkzoekende.

De wijk -werker wordt opgevolgd door een begeleider van VDAB of OCMW.

Wie kan een wijk-werker inschakelen?

  • privépersoon
  • gemeente
  • OCMW
  • onderwijsinstelling
  • land- en tuinbouwbedrijf
  • vzw of niet-commerciële vereniging

Welke klusjes komen in aanmerking?

Elke gemeente kan beslissen welke activiteiten ze uit de Vlaamse activiteitenlijst wijk-werken toelaten en welke niet. Bekijk welke activiteiten er toegelaten zijn in jouw gemeente.

Waar vindt men de contactgegevens van de organisators wijk-werken?

Voor alle vragen kan men terecht bij de organisator wijk-werken. Bekijk de contactgegevens van de wijk-werkorganisator.