Investeringen in 2018 (AJ 2019)

Natuurlijke personen 20%
Kleine vennootschappen 20%
Grote vennootschappen /

 

De toepassing van het tarief van 20% heeft wel beperkingen voor kleine vennootschappen:

  • ze moeten verzaken aan de notionele interestaftrek (niet meer interessant)
  • de overdracht is beperkt tot het volgend belastbaar tijdperk

Hier komen de digitale vaste activa in aanmerking die dienen voor de integratie en de exploitatie van digitale betalings- en factureringssystemen en de systemen die dienen voor de beveiliging van informatie- en communicatietechnologie.

Ook eenmanszaken moeten hier beantwoorden aan de criteria van artikel 15 §§ 1 tot 6 van de vennootschappenwet .
Ook de investering in een witte kassa of in een webshop voor e-commerce komen in aanmerking voor het fiscaal voordeel.