Voor woningen ouder dan 5 jaar plant men best zijn energiebesparende maatregelen.
Voor de aanschaf van een zonneboiler en voor de isolatie van muren en vloeren loont het de moeite om deze uitgaven nog in 2010 te doen, vermits de verhoogde belastingvermindering volgend jaar wegvalt.

Voor nieuwe woningen, jonger dan 5 jaar, is het nog enkel interessant om een zonneboiler in 2010 aan te schaffen ipv in 2011.

Huis wordt 5 jaar = dag op dag.
De 1ste ingebruikname van de woning was bv. op 01/08/2005 dan komt men in aanmerking voor de belastingverminderingen voor woningen van minstens 5 jaar oud vanaf 01/08/2010

in 2010 AJ 2011 is de aftrek = 40% van de in het belastbare tijdperk gedane uitgave
per belastbaar tijdperk en per woning is de vermindering beperkt tot € 2.770
voor zonneboiler en zonnecelpanelen = te verhogen met € 830 voor de isolatie van vloeren, muren en daken = omzetting van belastingvermindering in terugbetaalbaar belastingkrediet.

Uitgaven 2010

(1) Het al dan niet in gebruik genomen zijn van de woning sedert tenminste 5 jaar wordt geëvalueerd bij het begin van de werken. Het is dus mogelijk dat een deel van de belastingvermindering voor uitgaven in 2010 in aanmerking komt voor de overdracht en een ander deel niet (uitgaven voor werken begonnen vóór 5 jaar ingebruikname van de woning als woning– uitgaven voor werken begonnen vanaf 5 jaar ingebruikname van de woning als woning).
(2) De omzetting in een belastingkrediet is ook mogelijk in volgende belastbare tijdperken voor de vermindering die verband houdt met deze uitgaven en die is overgedragen naar de drie volgende belastbare tijdperken. Voor de omzetting van de vermindering voor energiebesparende uitgaven geldt geen inkomstenplafond.


Uitgaven 2011

(1) Het al dan niet in gebruik genomen zijn van de woning sedert tenminste 5 jaar wordt geëvalueerd bij het begin van de werken. Het is dus mogelijk dat een deel van de belastingvermindering voor uitgaven in 2011 in aanmerking komt voor de overdracht en een ander deel niet (uitgaven voor werken begonnen vóór 5 jaar inge-bruikname van de woning als woning– uitgaven voor werken begonnen vanaf 5 jaar ingebruikname van de woning als woning).
(2) De uitgaven die vanaf 1.1.2011 zijn betaald voor de isolatie van vloeren en muren geven geen recht meer op een belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven en bijgevolg evenmin op een belastingkrediet. Het overdraagbare overschot van de belastingverminderingen inzake dergelijke uitgaven betaald tijdens vorige jaren (2009 en 2010) kan wel recht geven op een belastingkrediet.
(3) De omzetting in een belastingkrediet is ook mogelijk in volgende belastbare tijdperken voor de vermindering die verband houdt met deze uitgaven en die is overgedragen naar de drie volgende belastbare tijdperken. Voor de omzetting van de vermindering voor energiebesparende uitgaven geldt geen inkomstenplafond. (4) Indien het belastbaar tijdperk waarin de vermindering wordt aangerekend verbonden is met aanslagjaar 2012.
(5) De uitsluiting van de uitgaven voor "zonneboilers"/thermische zonnepanelen van de verhoging geldt vanaf aanslagjaar 2012 ook voor de vermindering die verband houden met uitgaven in een vorige belastbaar tijdperk die via het mechanisme van de overdracht in een belastbaar tijdperk verbonden met aanslagjaar 2012 en later wordt aangerekend.