De circulaire is nog niet verschenen maar toch kennen we al enkele belangrijke zaken. Tijdens het seminarie BTW op maandagavond 25/01/2016 werd ons dit meegedeeld:

Om welke ingrepen gaat het:

Esthetische ingrepen: die hebben uitsluitend als doel de verfraaiing van het uiterlijk van de patiënt te verbeteren. Enkel een diagnose stellen blijft vrij van BTW. De ingreep, de handeling is onderworpen aan 21% BTW.

Om welke handelingen gaat het NIET:

Handelingen die tot doel hebben de diagnose vast te stellen, het verzorgen en het genezen van ziektes, letsels of aangeboren afwijkingen. Met andere woorden, hebben ze tot doel de gezondheid van de persoon te beschermen, te onderhouden of te herstellen, dan blijven deze handelingen vrijgesteld van BTW.

Belangrijk om weten: met BTW 

 • de ingrepen uitgevoerd door een arts (tandarts en kinesist blijven vrijgesteld van BTW);
 • de ingrepen/behandelingen die niet zijn opgenomen in de nomenclatuur;
 • de ingrepen/behandelingen die wel zijn opgenomen in de nomenclatuur maar waarbij de patiënt geen tegemoetkoming kan krijgen;
 • alle samenhangende diensten en leveringen door ziekenhuizen die verband houden met de esthetische ingrepen:
  -  de kamer, het ereloon van de anesthesist, de ziekenhuisverpleging, de medische verzorging, de nazorg…
  -  uitzondering: de nazorg door een zelfstandige thuisverpleegster blijft vrijgesteld van BTW.

Gemengde BTW-plichtige artsen

Ook huisartsen, dermatologen, oogartsen… die esthetische geneeskunde uitoefenen, zoals bijvoorbeeld een botox-behandeling of een ooglidcorrectie, moeten op deze ingrepen nu ook 21% BTW aanrekenen. Deze artsen zullen dus verschillende handelingen uitvoeren: handelingen zonder BTW en handelingen die wel onderhevig zijn aan BTW. Daardoor zullen heel wat artsen gemengde BTW-plichtige worden. Deze behandelingen zullen in een dagontvangstenboek moeten uitgesplitst worden: een kolom voor de inkomsten met BTW en een kolom voor de inkomsten zonder BTW.

Omzet per jaar minder dan 25.000 euro

Indien de omzet die de arts behaald met esthetische ingrepen kleiner is dan 25.000 euro per jaar, kan men terugvallen op de regeling van kleine onderneming en dient er geen BTW te worden aangerekend.

Belangrijke overgangsmaatregelen

Er zou een overgangsmaatregel komen die als volgt is:

 • indien er een overeenkomst is met een patiënt vóór 29/02/2016 (bewijzen),
 • waarop de datum van de ingreep is vastgelegd en
 • de ingreep wordt uitgevoerd voor 30/06/2016,
 • kan de ingreep nog zonder BTW.

Wie moet de BTW voldoen

De arts zelf moet instaan voor de periodieke BTW-aangifte. Ook al int het ziekenhuis het honorarium voor deze ingrepen, de arts is verantwoordelijk voor zijn BTW-aangifte. Indien de omzet meer dan 2.500.000 euro per jaar is dan moet er maandelijks een BTW-aangifte ingediend worden, in het andere geval moet er een aangifte ingediend worden per kwartaal.

Nog veel vragen

Er blijven heel veel vragen over… Meer info volgt zodra de circulaire wordt gepubliceerd.