Liquidatiebonus  van 10% naar 25% VANAF 01/10/2014

Vanaf 01/10/2014 verhoogt de belasting voor het liquideren van een vennootschap van 10% naar 25%. Wie van plan is zijn vennootschap te liquideren, zorgt er best voor dat de vereffening rond is vóór 30/09/2014.

Nieuwe KMO-vennootschappen - kapitaal door geldinbreng

Wie een KMO- vennootschap start of wie investeert in een KMO-vennootschap door geld te storten in kapitaal, zal van dividenden kunnen genieten waarop maar 15% roerende voorheffing is verschuldigd in plaats van de huidige 25% roerende voorheffing.
Keert men de 1ste twee jaren dividenden uit, dan worden deze toch nog aan 25% belast.
Het 3de jaar daalt de roerende voorheffing naar 20% en het 4de jaar naar 15%.
De regering eist dat de aandelen op naam staan en dat ze een hele tijd ononderbroken in bezit blijven ( zeker 4 jaar).
Het aldus verlaagde tarief van 15% blijft behouden zelfs bij liquidatie of indien
de vennootschap “groot” wordt.


Notionele intrestaftrek

Vanaf 2013 moeten alle aandelen die recht geven op DBI-aftrek geweerd worden uit de berekeningsbasis van de notionele intrestaftrek.
Nu bestond dit enkel voor de aandelen die als financiële vaste activa dienden. 


Registratierecht

Het registratierecht bij opstal en erfpacht verhoogt van 0.2% naar 2%.
Voor de VZW’ s verhoogt het van 0.2% naar 0.5%.
Het vast registratierecht van 25 euro stijgt naar 50 euro.