Gunstregime

Een familiale vennootschap kan in Vlaanderen aan een gunstig tarief worden geschonken of vererfd:

  • Vrijstelling van schenkbelasting (ipv 3% of 7%)
  • Vlak tarief van 3% in de erfbelasting (ipv 27% vanaf € 250.000)

Voorwaarden familiale vennootschap

 Om van dit gunstregime te kunnen genieten moet de familiale vennootschap aan 2 voorwaarden voldoen op het moment van de schenking of vererving:

  • De aandelen moeten voor 50% in volle eigendom toebehoren aan de schenker/erflater en zijn familie; in bepaalde gevallen volstaat zelfs een participatie van 30%.
  • De vennootschap moet de uitoefening van een nijverheids-, handels-, ambachts- of landbouwactiviteit of van een vrij beroep tot doel hebben en uitoefenen.
    • Een passieve beleggings-, holdings- of patrimoniumvennootschap voldoet dus niet aan de voorwaarden!

Creatie van een actieve holding

 Een herstructurering van het familiebedrijf kan er dus voor zorgen dat een volledige groep vennootschappen van het gunstregime kan genieten. In het bijzonder de creatie van een actieve holding biedt vooral veel mogelijkheden.

De familie brengt de totaliteit van haar aandelen onder in een nieuwe of reeds bestaande holding, die ‘geactiveerd’ wordt door er de boekhouding, het personeelsbeheer, de IT, … te centraliseren. De holding creëert een economische activiteit waardoor zij zelf kwalificeert als familiale vennootschap en waarbij de volledige groep van het gunstregime kan profiteren. In die groep kunnen de onderliggende vennootschappen gestructureerd worden: exploitatievennootschappen, vastgoedvennootschappen, beleggingsvennootschappen … met behoud van de toepassing van het gunstregime voor de totale waarde van de groep.

Andere gunstmaatregelen

 Naast gunstige tarieven in de erf- en schenkingsbelasting, kunnen familiebedrijven bijvoorbeeld ook de rekening couranten van de familiale aandeelhouders in aandelen omzetten via inbreng in de holding-structuur.