Investeringen in 2018 (AJ 2019)

Natuurlijke personen 20%
Kleine vennootschappen 20%
Grote vennootschappen 13,5%

 

Deze investeringsaftrek is specifiek voor horeca-inrichtingen die investeren in een rookafzuigsysteem of een verluchtingssysteem in een rookkamer.