Investeringen in 2018-2019 (AJ 2019 - AJ 2020)

Natuurlijke personen /
Vennootschappen 3%

 

Investeringen met betrekking tot productie en recyclage van herbruikbare verpakkingen geven recht op een aftrek van 3% voor 'andere' vennootschappen. Voor natuurlijke personen en kleine vennootschappen is dit immers niet relevant gezien het percentage van 3% veel lager is dan de gewone investeringsaftrek.