Het nieuwe erfrecht heeft het landschap grondig herschapen. Gedane schenkingen of planningen moeten dus aan een nazicht onderworpen worden. Zo wil het nieuwe erfrecht meer gelijkheid tussen de erfgenamen. Daarom zijn ook de regels inzake schenkingen gewijzigd.

Wat houdt dit precies in?

Voorbeeld:
De ouders schenken aan één van hun drie kinderen 20.000 euro. Volgens het oude erfrecht is en blijft dit 20.000 euro. Het nieuwe erfrecht wil de gelijkheid nastreven waardoor de andere kinderen eerst elk 20.000 euro uit de nalatenschap krijgen. Daarbij wordt geen rekening gehouden met de 20.000 euro maar wel met de geïndexeerde waarde van 20.000 euro tot op de dag van het overlijden. Het tijdstip van de schenking is dus ook van belang.

Voorbeeld:
De ouders schenken aan hun zoon een bouwgrond van 100.000 euro en aan hun dochter 100.000 op de spaarrekening. Onder het oude erfrecht werd bij het overlijden van de ouders de bouwgrond gewaardeerd op de waarde van dat moment terwijl de waarde van de schenking op de spaarrekening 100.000 euro blijft. Ondanks de goede bedoelingen van de ouders krijgt de zoon door een herwaardering van de bouwgrond minder uit de nalatenschap. Het nieuwe erfrecht voert een gelijke behandeling in voor alle schenkingen ongeacht de aard van de schenking. Zowel de bouwgrond als de schenking op de spaarrekening behouden hun waarde van 100.000 euro. Deze waarde wordt evenwel geïndexeerd tot de dag van het overlijden.

Om de regels van het oude erfrecht te behouden moet een verklaring van behoud worden opgemaakt. Deze verklaring geldt voor alle schenkingen die gebeurd zijn vóór 1 september 2018. De termijn om de verklaring van behoud af te leggen is verlengd tot 1 september 2019.

Een verklaring van behoud kan ook voor u nuttig zijn! Reageer op tijd!