Op deze manier wordt vermeden dat er tweemaal successierechten zullen betaald worden. De ervende ouders verwerpen immers de erfenis ten gunste van hun kinderen. Gedeeltelijk verwerpen ten gunste van de eigen kinderen kan echter niet. Het is dus alles of niets.

Door de nieuwe wet zal het voor een generatiesprong niet langer nodig zijn een testament (met zijn specifieke beperkingen) ten gunste van de kleinkinderen op te stellen.