Voorstel zomerakkoord vanaf 2018

In het zomerakkoord staat onder andere te lezen dat vanaf 2018 de meerwaarden op aandelen in de vennootschap vrij van belasting zouden blijven op voorwaarde dat ze voldoen aan de DBI voorwaarde.

De huidige voorwaarde is dat de vennootschap alle aandelen minimum 1 jaar houdt.

DBI voorwaarde

De DBI voorwaarde betekent dat vanaf 2018 de participatie minstens 10% van het kapitaal moet bedragen of een aanschaffingswaarde van minstens 2,5 miljoen euro moet bedragen.

Meestal voldoen de beleggingen in aandelen niet aan de DBI voorwaarde.

Voldoet de vennootschap niet, dan zal de meerwaarde gewoon belast worden en bij de winst komen.

Axxi tip

Realiseert uw vennootschap veel meerwaarde op haar aandelen in portefeuille? Dan stellen wij voor dat we uw situatie samen bekijken en de meest gunstige maatregel kiezen:

  • Meerwaarde in 2017: 1 jaar aandelen houden
  • Meerwaarde in 2018: voldoen aan de DBI voorwaarde

Misschien is het wel aan te bevelen om de meerwaarde op aandelen vervroegd te realiseren indien uw vennootschap de aandelen al meer dan 1 jaar heeft in 2017?

Hierbij moeten we ook rekening houden dat vanaf 2018 de belasting tot de eerste schijf van 100.000 euro maar 20,4% meer zal bedragen!