Sta je op het punt om een investering te doen? Aarzel niet om deze nog in 2019 te doen. Dit zorgt ervoor dat je heel wat meer belastingen kunt besparen dan als je deze investeringen in 2020 zou doen.
Drie belangrijke fiscale wijzigingen vanaf 1/01/2020 hebben een impact op investeringen:
 

 • Afschrijvingen mogen niet meer degressief (= dubbel zo snel) worden afgeschreven
 • Afschrijvingen moeten altijd pro rata temporis (= afschrijven vanaf aanschafdatum) worden afgeschreven
 • Investeringsaftrek verlaagt opnieuw van 20% naar 8%

Een concreet voorbeeld:

BVBA MEN koopt op 30/12/2019 nog een machine van 100.000 euro. Deze wordt op 5 jaar afgeschreven.

 • Afschrijving degressief op een volledig jaar = 40% van 100.000 euro -> 40.000 euro minder belastbare winst
 • Investeringsaftrek = 20% van 100.000 euro -> 20.000 euro vrijgesteld van belastingen
   Totaal: 60.000 euro minder belastbare winst.

BVBA MEN koopt op 30/12/2020 een machine van 100.000 euro. Deze wordt op 5 jaar afgeschreven.

 • Afschrijving moet lineair en pro rata = 20% x 2/365 van 100.000 euro -> 109,59 euro minder belastbare winst
 • Investeringsaftrek = 8% van 100.000 euro -> 8.000 euro vrijgesteld van belastingen
   Totaal: 8.109,59 euro minder belastbare winst.

Degressief afschrijven

In 2020 kunnen investeringen niet meer degressief of dubbel zo snel afgeschreven worden. Dan is men verplicht om alle activa lineair te gaan afschrijven. Ieder jaar hetzelfde ritme: bv ieder jaar 10%.
Vandaar blijft het interessant om nog in 2019 te investeren. In 2019 bestaat de keuze nog tussen ofwel lineair ofwel degressief af te schrijven (max. 40%). Door degressief af te schrijven (dubbel zo snel) verlaagt men de belastbare winst. Tevens blijft dit ritme (degressief) gehanteerd in de komende jaren.

Pro rata temporis afschrijven

Tot eind dit jaar kan een aangekocht activa een volledig jaar afgeschreven worden. Koopt men dit activa pas eind december 2019, dan nog kan men deze investering voor een volledig jaar afschrijven.
Vanaf 1 januari 2020 kan dit niet meer en kan men het goed maar afschrijven voor de resterende duur van het boekjaar.

In het voorbeeld van BVBA MEN wordt op 30/12/2020 een machine van 100.000 euro aangekocht. Deze machine wordt op 5 jaar afgeschreven of 20% lineair. In 2020 mag dan nog amper 2/365 op 20.000 euro (20% van 100.000) of 109,59 euro afgeschreven worden.
Mocht deze machine in 2019 zijn aangekocht dan kon nog 20.000 (20% op 100.000) afgeschreven worden.

De investeringsaftrek verlaagt opnieuw naar 8%

Om nieuwe investeringen aan te moedigen werd de investeringsaftrek verhoogd van 8% naar 20% voor investeringen uitgevoerd vanaf 1/01/2018 tot 31/12/2019. Vanaf 1 januari 2020 geldt opnieuw 8%.

Wat is die investeringsaftrek ook alweer?

Een investeringsaftrek is een fiscale aftrek van de belastbare winst.
Een bepaald percentage op de aanschaffingswaarde van de investeringen gedaan tijdens het belastbaar tijdperk, mag van de belastbare winst afgetrokken worden.
Deze aftrek is éénmalig en mag in enkele gevallen gespreid worden over de afschrijvingsperiode van de investeringen. Vooral de verhoogde aftrekken zijn belangrijk.
Indien de winst onvoldoende is, mogen de investeringsaftrekken die niet kunnen worden verricht, onder bepaalde voorwaarden overgedragen worden op de winsten van het volgend belastbaar tijdperk.
Om nieuwe investeringen aan te moedigen werd de eenmalige investeringsaftrek van 8% verhoogd tot 20% voor nieuwe investeringen uitgevoerd vanaf 1 januari 2018 tot 31 december 2019. Vanaf 1 januari 2020 geldt opnieuw 8%.

Wat komt in aanmerking?

Het moet gaan om materiële vaste activa die in nieuwe staat zijn verkregen of tot stand gebracht en om nieuwe immateriële vaste activa.
Deze activa moeten in België uitsluitend voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid worden gebruikt en ze moeten ten minste over drie jaar afgeschreven worden. ‘Leasing’ komt ook in aanmerking.
Volgende investeringen zijn uitgesloten van de investeringsaftrek:

 • niet uitsluitend voor het beroep gebruikte activa;
 • activa die geen rechtstreeks verband houden met de bestaande of geplande economische werkzaamheid;
 • de gebouwen aangeschaft in het vooruitzicht van wederverkoop;
 • de bijkomende lasten indien ze niet samen met de activa waarop ze betrekking hebben, worden afgeschreven;
 • de personenwagens en de wagens voor dubbel gebruik;
 • activa waarvan het recht van gebruik op een andere wijze dan leasing, erfpacht, ... (bvb. via een huurovereenkomst) aan een derde wordt verleend. Een uitzondering wordt echter gemaakt als de gebruiker een natuurlijk persoon is of een vennootschap die het gehuurde goed gebruikt voor de uitoefening van de beroepsactiviteit.
 • activa waarvan het recht van gebruik van een leasing-, erfpacht-, opstal-, of gelijkaardige overeenkomst aan een derde worden overgedragen;
 • activa die niet over drie jaar worden afgeschreven.

Meer informatie ivm de investeringsaftrek is te vinden op onze website: investeringsaftrek (website).

Voor meer info neem contact