Het maximum tarief blijft zowel in 2012, 2013 en 2014 maximum 3% (+ 0.5% voor KMO 's).
Niet afgetrokken NOI kan niet meer overgedragen worden vanaf 2012 en is dus verloren.
Voor de opgebouwde notionele intrest tot 31/12/2011, blijft de oude regel van toepassing en blijft de overdraagbaarheid. De netto winst kan in de toekomst wel slechts voor 60% worden geneutraliseerd door de notionele intrestaftrek. Het resterend bedrag dat omwille van deze beperking niet kan worden afgetrokken, wordt dan naar het volgende belastbaar tijdperk overgedragen, zoals in de oude regeling mogelijk was.
Deze beperking (60%) geldt even wel niet voor het 1ste miljoen van de belastbare basis.