Onbeperkt bijverdienen kan vanaf de maand volgend op de 65e verjaardag, op voorwaarde dat de loopbaan voorafgaand aan het pensioen 42 jaar bedroeg. Uiteraard is het zo dat er op deze inkomsten wel sociale bijdragen (dus niet meer geplafonneerd) en personenbelastingen verschuldigd zijn.

Een nominale verhoging van de grenzen toegelaten activiteit op 1 januari 2013 en vanaf 2014 jaarlijks een indexering.

BIj een overschrijding van de toegelaten activiteit van minder dan 25% worden een evenredig deel van het pesnsioen voor het jaar van de overschrijding teruggevorderd. WIe vanaf 01/01/2013 meer dan 25% te veel verdient, verliest zijn volledig pensioen voor dat jaar. Tot en met 2012 was de grens 15%, waaronder men niks verloor, en erboven alles. De regels voor de toegelaten activiteit worden dezelfde voor zelfstandigen, werknemers en ambtenaren. Want in het verleden werden soms verschillende definities gebruikt, waardoor verwarring ontstond met terugvordering van pensioenen tot gevolg.

Men moet geen aangifte meer doen van de cumul.

Belangrijk om weten is wel dat er voor de echtgenoot van een gepensioneerde met gezinspensioen geen enkele overschrijding van de grensbedragen toegelaten is. Sanctie hierbij is dat het pensioen onmiddellijk verminderd wordt tot het alleenstaandenpensioen.