De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de BTW-verlaging in de bouw naar 6% tot 31 december 2010 verlengd.

Deze maatregelen, waarover hieronder meer informatie te vinden is, worden verlengd op voorwaarde dat de aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning voor de betrokken werken bij de bevoegde overheid wordt ingediend vóór 1 april 2010.

Artikel toegevoegd op 28/12/2008

Om de crisis een halt toe te roepen pakt de regering uit met een economisch herstelplan.  Wat houdt dit herstelplan eigenlijk in?

Het opvallendste element in dit herstelplan is de tijdelijke BTW-verlaging van 21 naar 6 % voor de eerste schijf van 50.000,00 euro bij een nieuwbouwwoning.  Goed voor 7.500,00 euro!  Deze regeling geldt enkel voor 2009.

De BTW-verlaging is van toepassing op nieuwbouwwoningen waarvan de bouw start in 2009.  Woningen waarvan de bouw al in 2008 gestart is en waarvoor nog een schijf in 2009 moet betaald worden, komen ook in aanmerking.

Daarnaast zijn er nog verschillende tijdelijke maatregelen:

Verlaagd tarief van 6% voor het afbreken en meteen weer opbouwen van woningen.  Dit was al van toepassing in 32 steden en gemeenten.  Vanaf 2009 kan het hele land er tijdelijk van genieten.
Ook het BTW-tarief in de sociale woningbouw zakt: van 12 naar 6% voor alle woningen gebouwd door openbare besturen zoals ocmw's, gemeenten...
Leningen voor vloer- en muurisolatie komen in aanmerking voor belastingvermindering.  Tot 40% van de interesten.
Daarnaast neemt de overheid zich voor om haar facturen sneller te betalen en de start van enkele grote infrastructuurwerken te versnellen.
Ook geeft de regering de elektriciteitsdistributeurs 135 miljoen belastinggeld.  Zij moeten hiermee de rekening van de gezinnen verlagen.  Dit zal goed zijn voor ongeveer 30 euro.  Eerder kreeg de regering al de toestemming van de energieleveranciers om de prijzen te laten dalen door de lagere grondstofprijzen op de internationale markten.  De Morgen becijferde dat dit een gemiddeld gezin volgend jaar in totaal 75 eruo moet opleveren.