Vaste interestvoet in fiscale en sociale zaken

De wettelijke interestvoet in burgerlijke en handelszaken is ook niet van toepassing in fiscale en sociale zaken. In fiscale en sociale zaken geldt er een vast tarief van 7% tenzij er uitdrukkelijk in de fiscale of sociale bepalingen van wordt afgeweken. Dit percentage is zelfs van toepassing als de fiscale of sociale wetten naar de wettelijke interestvoet in burgerlijke en handelszaken verwijzen.

Voor de btw geldt een ander regime. Daar bedraagt de interestvoet 0,80% op maandbasis of 9,6% op jaarbasis.

Nalatigheidsinteresten worden verschuldigd in geval van niet-betaling van de verschuldigde belasting binnen de voorziene wettelijke termijnen. Ook in dit geval is er geen ingebrekestelling of aanmaning vereist.

Verschillende interestvoeten bij overheidsopdrachten

Voor overheidsopdrachten boven het drempelbedrag van 8.500 of 17.000 euro gelden dan weer drie verschillende interestvoeten:

  •  8,5% voor overheidsopdrachten die gesloten werden vanaf 16 maart 2013;
  •  7,5% voor overheidsopdrachten die gegund werden tussen 8 augustus 2002 en 15 maart 2013; en
  •  een maandinterest voor oudere opdrachten.

De cijfers voor 2015 zijn nog niet bekend.