Verkoopt een belastingplichtige zijn auto die hij gebruikte voor de uitoefening van zijn economische activiteit dan is er op deze verkoop BTW verschuldigd.

Nieuw is wel dat er slechts op 50% van de verkoopprijs, BTW moet aangerekend worden.

De BTW administratie aanvaardt, dat ingeval van wederverkoop van een auto die onderworpen is aan de 50%-aftrekbeperking van de BTW (art.45&2 W.BTW of op basis van art 45|&1quinquies W.BTW), de BTW slechts verschuldigd is over de maatstaf van heffing die overeenstemt met 50% van de verkoopprijs.

De nieuwe maatregel is van toepassing vanaf 1 januari 2011 op voorwaarde dat de belastingplichtige de volledige nieuwe wetgeving aangaande de BTW en VAA toepaste. Zie onze laatste nieuwsbrief= BTW en voordelen alle aard= onmiddellijk de BTW aftrek beperken volgens beroepsmatig gebruik en niet volgens VAA.

In 2011 wist geen mens hoe deze nieuwe wetgeving praktisch in zijn werk ging.
Vandaar, zijn we overtuigd dat deze nieuwe toepassing onverkort geldt vanaf 01/01/2012.

Voorbeeld

Een belastingplichtige koopt in 2010 een wagen voor 40.000 euro +8.400 BTW.

Hij gebruikt deze auto 75% voor zijn beroepsactiviteit in zijn bedrijf. In zijn boekhouding wordt deze aankoop als een investering van een bedrijfsmiddel geboekt. Deze wagen schrijft hij dus af.  

De BTW is voor 50% aftrekbaar volgens de BTW- wetgeving(heel oude regel).

In 2012 verkoopt hij deze wagen aan een 3de voor 25.000 euro.
Nieuw= op slechts de ½ van 25.000 euro moet de BTW- plichtige verkoper maar BTW aanrekenen:

1/2 van 25.000= 12.500 + 21% ,zijnde 2.625 = 15.125

De ander 1./2 van 25.000 = 12.500+ 0 BTW

Netto 25.000

BTW 2.625

Totaal 27.625 is de verkoopprijs van de personenwagen, BTW inclusief. 

Hoe invullen op de BTW aangifte 

Rooster 00 = 12.500 (deel zonder BTW)

Rooster 03 = 12.500

Rooster 54 = 2.625

Deze nieuwe regel is niet van toepassing

Voor de verkoop van een lichte vracht, want de BTW is immers 100% aftrekbaar.

Voor de verkoop van auto’s aangekocht onder de winstmargeregeling, want op deze aankoop was geen 50% BTW beperking.

BTW –herziening in het voordeel van de belastingplichtige binnen de 5 jaar

Als een belastingplichtige minder dan 50% van de auto gebruikt voor zijn beroepsactiviteit, stel 30%, en deze wagen binnen de 5 jaar na aankoop, terug verkoopt, heeft hij recht op een herziening van de BTW.

Voor de berekening , neem met ons contact op.   

Hoe de verkoopprijs bepalen

De verkoper, btw-plichtige, bepaalt de prijs zelf.

Tenzij … er een speciale band is tussen verkoper en koper, dan moet de BTW gerekend worden op de “marktwaarde”, zijnde “de normale waarde”.
Bijzondere band= koper die met de verkoper verenigd zijn.

Een BVBA /NV verkoopt een auto eigendom van de vennootschap aan een zaakvoerder/bestuurder, werknemer, aandeelhouder, inclusief aan hun familieleden tot en met de 4de graad van deze vennootschap, dan moet men als verkoopprijs, de normale waarde nemen.  

Wat is de normale waarde?! Veel discussie.

Door de nieuwe wetgeving die de voordelen alle aard op personenwagens regelt, zijn veel dure en grote zware auto’s ferm onder de normale waarde gedaald. Blijkt dat niemand nog de prijs wil betalen die aangegeven wordt in de “autoboekjes”. 

Axxi, uw partner voor accountancy, audit en fiscaliteit.

Diensten Fiscaliteit