Vanaf 1 januari 2014 wijzigt een voorwaarde om per maand een BTW-aangifte te moeten in dienen.

Voordien was de grens “1.000.000 euro” omzet per jaar zonder BTW. Nu bepaalt art. 18 §2 van het Koninklijk Besluit nr. 1 dat belastingplichtigen slechts om de 3 maanden (per kwartaal) een BTW-aangifte moeten indienen, uiterlijk de 20ste van de maand na het kalenderkwartaal wanneer:

  1. de jaaromzet, exclusief BTW, niet meer bedraagt dan 2.500.000 euro
  2. de jaaromzet, exclusief BTW, niet meer bedraagt dan 250.000 euro voor het geheel van leveringen van volgende goederen:
    - energieproducten;
    - toestellen voor mobiele telefonie en computers alsmede hun randapparatuur, toebehoren en onderdelen;
    - landvoertuigen uitgerust met een motor onderworpen aan de reglementering betreffende de inschrijving;
  3. belastingplichtigen die in een kwartaal meer dan 50.000 euro intracommunautaire handelingen (verkoop in Europa) hebben, zijn ook gehouden om maandelijks een BTW-aangifte in te dienen.

Om over te gaan van een maandaangifte naar een kwartaalaangifte, dient dit schriftelijk aangevraagd te worden aan het controlekantoor BTW.

Stel:
- aanvraag januari 2014
- aanvaarding januari 2014
--> vanaf 1 januari 2014 kwartaalaangifte

Hou er dan rekening mee dat er voorschotten op 20 februari en 20 maart moeten betaald worden.

De voorschotten worden berekend op het voorgaande kwartaal = op het 4de kwartaal 2013 = 1/3 voorschot  in februari 2014 en 1/3 voorschot  in maart 2014 berekend op het totaal van vak 71.