Terug naar diensten

Vennootschaps­recht Wegwijs in het vennootschapsrecht

Vennootschapsrecht is het geheel van regels die de werking van vennootschappen bepaalt. Het kiezen van de juiste vennootschapsvorm is geen evidentie. Zo bestaan er veel verschillende mogelijkheden en varianten. Bijvoorbeeld:

 • Besloten vennootschap (BV)
 • Naamloze vennootschap (NV)
 • Coöperatieve vennootschap (CV)
 • De maatschap met ( zoals de CommV. en VOF) of zonder rechtspersoonlijkheid

Elke vorm heeft zijn specifieke eigenschappen met voor- en nadelen. Hiernaast komt ook nog eens de rechtspersoonlijkheid kijken. Vennootschappen hebben net zoals natuurlijke personen een aantal rechten en plichten. Zo kan een vennootschap als rechtspersoon onder andere: contracten afsluiten en opzeggen, bezittingen en schulden hebben en rechtszaken aanspannen en aangeklaagd worden. Kortom dit is allemaal best ingewikkelde materie.

quote Axxi zal u hierin bijstaan en er voor zorgen dat alles duidelijk wordt aan de hand van begrijpbare uitleg.
Axxi HR rgb 240322 422

Doordat wij heel wat talent in huis hebben die de veranderingen binnen vennootschapsrecht op de voet volgen, kunnen wij u weloverwegen en correct advies garanderen.

Onze taak bestaat er in om de juridische structuur te kiezen die het best bij uw plannen en activiteiten passen. Aan de hand van onderstaande criteria, die wij met u zullen overlopen, kunnen wij daar een passend antwoord op bieden:

 • Is het aanvangsvermogen voldoende om te starten?
 • Is er noodzaak aan samenwerking: actieve vennoten, stille vennoten (kapitaalverschaffers)?
 • Is het een bestaande zaak die verder wordt uitgebouwd, of een nieuwe activiteit die wordt opgestart?
 • Is er een mogelijkheid om het privé-vermogen te beschermen?
 • Is er optimalisatie nodig tussen de personenbelastingen en de vennootschapsbelasting via wedde, huur, interesten rekening courant, dividend …?
 • Is de continuïteit van de onderneming verzekerd?

Kort samengevat staan we in voor volgende aspecten:

 • Statuten opstellen
 • Opstellen financiële planning
 • Herstructurering, reorganisatie, fusies, splitsing, ontbinding en vereffening
 • Inbreng in natura, quasi inbreng doelwijziging
Axxi HR rgb 240322 516

In welke fase uw bedrijf ook zit, wij vinden altijd het juiste antwoord voor u.

Cookies

Om optimaal gebruik te kunnen maken van deze website, moet je cookies toestaan. Meer info

Instellingen

Vereist voor de goede werking van de website, kunnen niet uitgeschakeld worden.

Houden informatie bij over hoe je onze website bezoekt.

Houden je surfgedrag bij om je relevante reclame op andere websites te kunnen aanbieden.