Hinderpremie

Ondernemingen die hun zaak volledig of gedeeltelijk moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen opgelegd door de overheid kunnen aanspraak maken op een hinderpremie.

 • Volledige sluiting (cafés, restaurants, …): 4000 euro + 160 euro per dag indien de sluitingsmaatregelen langer dan 21 dagen aanhouden.
 • Gedeeltelijke sluiting (winkels die enkel in weekends moeten sluiten): 2000 euro + 160 euro per dag indien de sluitingsmaatregelen langer dan 21 dagen aanhouden.
 • Restaurants en frituren die overschakelen op afhaal krijgen dezelfde premie als de ondernemingen die hun zaak volledig moeten sluiten: 4000 euro + 160 euro per dag indien de sluitingsmaatregelen langer dan 21 dagen aanhouden.

Er wordt nog verder duidelijkheid verschaft over de ondernemingen die hun zaak “vrijwillig sluiten” om de gezondheidsrisico’s te beperken (kapsalon, schoonheidssalon, tandarts, …). Op vandaag hebben ze geen recht op een premie. 

Aanvraag minnelijk afbetalingsplan voor RSZ

Via sociaal bureau of online via deze link (formulier onderaan) https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/paymentplan/index.htm#

Voor schulden zoals bedrijfsvoorheffing, BTW, personenbleasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting

Voor deze schulden zijn er volgende maatregelen voorzien :
• een afbetalingsplan vragen
• vrijstelling vragen van nalatigheidsintresten
• kwijtschelding van boeten, wegens niet-betaling aanvragen.

Aanvraag in te dienen tegen uiterlijk 30/06/2020 (zie formulier in bijlage) 

Aanvraag uitstel van betaling en kwijtschelding verhogingen sociale bijdragen

Aanvraag moet ingediend worden:
• Vóór 31/3/2020 om uitstel te krijgen voor de bijdragen van het 1e kwartaal 2020
• Vóór 15/6/2020 om uitstel te krijgen voor de bijdragen van het 2e kwartaal 2020

Een vermindering van de bijdragen kan ook eventueel gevraagd worden indien uw beroepsinkomen onder één van de wettelijke drempels zal liggen. 

Aanvraag tijdelijke werkloosheid werknemers

Ondernemingen kunnen een eenvoudige elektronische aanvraag indienen voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor arbeiders en bedienden tot en met 3/04/2020 zonder bijkomend dossier ter staving van overmacht als:

 • De onderneming moet volledig sluiten ten gevolge van de opgelegde maatregelen van de overheid (cafés, restaurants, …)
 • De onderneming gedeeltelijk moet sluiten ten gevolge van de opgelegde maatregelen van de overheid (winkels, restaurants die takeaway worden, …)
 • De onderneming een verminderde activiteit heeft ten gevolge van de opgelegde maatregelen van de overheid (traiteurdienst, evenementensector, …) waardoor de werknemers niet meer, of verminderd, tewerkgesteld kunnen worden.
 • De onderneming die als toeleverancier van getroffen bedrijven zijn werknemers niet meer, of verminderd kan tewerkstellen.
 • De werknemers die in quarantaine worden geplaatst omdat ze zich in het buitenland bevinden en niet kunnen terugkeren naar België om het werk op de voorziene datum te hervatten.
 • De werknemers die thuis in quarantaine worden geplaatst door een dokter, zonder dat ze ziek zijn, kunnen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aanvragen voor de dagen van opgelegde quarantaine.

Ondernemingen kunnen een aanvraag doen voor tijdelijke werkloosheid werkgebrek wegens economische oorzaken voor arbeiders en bedienden indien ze onrechtstreeks getroffen worden. In dit geval moet er een aanvraag ingediend worden bij de Minister van Werk om erkend te worden als onderneming in moeilijkheden op basis van onvoorziene omstandigheden:

 • Daling van de omzet van min 10% (op basis van btw-aangiftes)
 • Graad van werkloosheid van arbeiders is minstens 10%
 • Daling van de productie van min 10%
 • Daling in de bestellingen van min 10%

Pas na de erkenning van onderneming in moeilijkheden kan de aanvraag tijdelijke werkloosheid werkgebrek wegens economische oorzaken worden aangevraagd.

Uw sociaal secretariaat kan u bij deze aanvraag helpen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van RVA: https://www.rva.be/nl/nieuws

Zelf ziek?

Mocht u zelf ook arbeidsongeschikt worden door het virus kan men aanspraak maken op het overbruggingsrecht (te regelen via sociale verzekeringsfonds).
Een uitkering van het overbruggingsrecht bedraagt maandelijks 1.291,69 euro (zonder gezinslast) of 1.614,10 (met gezinslast).
Ziektekosten van zelfstandigen worden terugbetaald door het ziekenfonds. (neem in dit geval contact op met het ziekenfonds). 

Voor de meest recente update aan maatregelen KLIK HIER