INTRESTEN REKENING COURANT (5%)
 

Naar het schijnt zouden de credit rekening courant (vennootschap heeft een schuld aan de bedrijfsleider) enkel nog intrest (5%) opbrengen indien de vennootschap nood heeft aan de middelen.
 

Beschikt de vennootschap over genoeg middelen om de RC terug te betalen, zouden dergelijke RC nog amper de intrest krijgen die banken geven op hun spaarboekjes nl, 0.11%.
 

Voorbeeld:
 

Een NV beschikt over 1miljoen beschikbare middelen en heeft een credit RC van een bestuurder: 500.000 euro. Deze NV heeft geen nood aan de RC en kan deze RC gerust terugbetalen.
Zo’n RC zou slechts nog 0.11% intrest opbrengen i.p.v. van de huidige 5% .
 

Toepassing in 2018 of in 2020?