De verstrengde maatregelen van de overheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te houden zorgen ook voor een uitbreiding en goedkeuring van een aantal steunmaatregelen.
Wij zetten de reeds gekende en goedgekeurde maatregelen even op een rij. 

Hinderpremie

De HINDERPREMIE wordt uitgebreid naar alle ondernemingen met een fysieke locatie in het Vlaams Gewest die verplicht moeten sluiten (alle niet-essentiële winkels, alle bedrijven die geen thuiswerk kunnen voorzien of waarbij social distancing onmogelijk is op de werkvloer)

 • 4000 euro premie + na 4/04 160 euro per dag (volledige sluiting verplicht – ook voor degene die volledig moeten sluiten, maar toch nog enige activiteit doen – bvb afhaal)
 • 2000 euro premie + na 4/04 160 euro per dag (gedeeltelijke sluiting verplicht)
 • Aanvragen is nog niet mogelijk. Meer informatie kun je vinden op https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie

Hieronder een lijst van de NACE-activiteitencodes die voorlopig aanvaard worden voor de aanvraag van een hinderpremie. Uw eigen NACE-activiteitencodes kunt u raadplegen via KBO public search.
 

Crisis-overbruggingsrecht

Het CRISIS-OVERBRUGGINGSRECHT voor iedere zelfstandige, helpers en meewerkende echtgenoten die hun zaak moeten sluiten.

 • Overbruggingsrecht vanaf een sluiting van 7 opeenvolgende kalenderdagen
 • Onmiddellijk (ook al na 7 dagen) recht op een uitkering van het volledige maandbedrag (1.291,69 euro of 1.614,10 euro met gezinslast) voor de maand maart en/of april indien er in die maand minstens 7 kalenderdagen werd gesloten.
 • Voor de ondernemingen die onmiddellijk moeten sluiten (niet-essentiële winkels, horeca) valt zelfs de minimumduur (7 dagen) weg.
 • Voor de ondernemingen die volledig moeten sluiten, maar op een of andere manier hun activiteit toch verderzetten (afhaal) hebben ook recht op een volledige uitkering.
 • Deze uitkering kan aangevraagd worden via het sociaal verzekeringsfonds.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

TIJDELIJKE WERKLOOSHEID WEGENS OVERMACHT wordt nu ook uitgebreid en alle rechtstreeks getroffen ondernemingen kunnen zonder bijhorend dossier onmiddellijk tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aanvragen:

 • In de aanvraag vermeldt u als reden van overmacht “CORONAVIRUS” en bij de rubriek opmerkingen vermelden dat de werkloosheid te wijten is aan de volledige of gedeeltelijke verplichting tot sluiting of afgelasting.
 • Deze tijdelijke werkloosheid wordt voorlopig aanvaard tot en met 5/04/2020.
 • De werknemer heeft recht op 70% van zijn geplafonneerd loon.
 • De wachttijd voor de werknemer valt weg. 
 • Aanvragen kan via het portaal van de sociale zekerheid https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/ctw/index.htm . Voor wie nog niet geregistreerd is op de online diensten van de sociale zekerheid, moet zich hier eerst voor registreren. Doe dit best online om lange doorlooptijden te vermijden: stap-voor-stapgids

Uitstel aangiften en betalingen

1) Uitstel voor het indienen van de aangiften in de VenB, RPB en BNI-ven met limietdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020

De belastingplichtigen krijgen extra tijd tot en met donderdag 30 april 2020 middernacht voor het indienen van de aangiften in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners vennootschappen.

Deze bijkomende termijn geldt alleen voor de aangiften met een uiterste indieningdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020.
 

2) Uitstel voor het indienen van de btw-aangiften

PERIODIEKE AANGIFTEN

• Aangifte over februari 2020, termijn verlengd tot 6 april 2020
• Aangifte over maart 2020, termijn verlengd tot 7 mei 2020
• Aangifte over 1ste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 7 mei 2020

De starters of houders van een vergunning maandelijkse teruggaaf die de maandelijkse teruggaaf van hun btw-krediet genieten, krijgen ook uitstel, maar slechts tot de 24ste van de maand volgend op de aangifteperiode.

INTRACOMMUNAUTAIRE OPGAVEN

• Opgave over februari 2020, termijn verlengd tot 6 april 2020
• Opgave over maart 2020, termijn verlengd tot 7 mei 2020
• Opgave over 1ste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 7 mei 2020

JAARLIJKSE KLANTENLISTING

• Termijn verlengd tot 30 april 2020
• Als de belastingplichtige zijn activiteit heeft stopgezet: ten laatste op het einde van de 4de maand na het stopzetten van zijn aan de btw onderworpen activiteit.
 

3) Betaling van btw en bedrijfsvoorheffing

Een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw en bedrijfsvoorheffing zonder boetes of interesten te moeten betalen.
Dit uitstel geldt voor:

BTW

• Betaling over maandaangifte - februari 2020, termijn verlengd tot 20 mei 2020
• Betaling over maandaangifte - maart 2020, termijn verlengd tot 20 juni 2020
• Betaling over maandaangifte - 1ste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 20 juni 2020

BEDRIJFSVOORHEFFING

• Betaling over maandaangifte - februari 2020, termijn verlengd tot 13 mei 2020
• Betaling over maandaangifte - maart 2020, termijn verlengd tot 15 juni 2020
• Betaling over maandaangifte - 1ste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 15 juni 2020

Naast dit automatische uitstel van betaling kunt u voor de betaling van de schulden inzake de bedrijfsvoorheffing en btw ook de al eerder afgekondigde steunmaatregelen aanvragen. Er kunnen bijkomende betaaltermijnen, een vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling worden toegestaan.
 

4) Betaling van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting

Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

Voor de betaling van schulden inzake de personen- of vennootschapsbelasting, ook deze gevestigd vóór 12 maart 2020, gelden de aangekondigde steunmaatregelen en zijn extra betaaltermijnen, vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling, op aanvraag, mogelijk.

Daarnaast blijven volgende maatregelen voorlopig onveranderd

 • Betalingsuitstel sociale bijdragen (voor 31/03 aanvragen)
 • Aanvraag vermindering of vrijstelling sociale bijdragen (kan later nog)
 • Betalingsplan voor BTW, Bedrijfsvoorheffing, alle belastingen na het ontvangen van een betaalbericht of aanslagbiljet
 • Betalingsplan voor RSZ
 • Tijdelijke werkloosheid werkgebrek wegens economische oorzaken (voor degene die onrechtstreeks getroffen worden door het coronavirus)

We houden je op de hoogte!